Skip to main content

Intercontinental Exchange rozważa złożenie oferty na London Stock Exchange Group

Coraz ciekawiej robi się w branży operatorów giełd papierów wartościowych. Tydzień po ogłoszeniu informacji o tym, iż London Stock Exchange Group (LSEG) i Deutsche Boerse (DB) myślą o „połączeniu równych” (merger of equals), amerykańska grupa giełdowa Intercontinental Exchange (ICE) (w jej skład wchodzi 11 regulowanych giełd (w tym m.in. New York Stock Exchange, NYSE Arca, ICE Futures U.S., ICE Futures Europe i ICE Futures Canada) oraz 6 izb rozrachunkowych) potwierdziła, iż rozważa złożenie oferty na LSEG. Żadna decyzja w sprawie złożenia takiej oferty nie została jednak dotąd podjęta. Nie ma pewności, ani czy oferta taka zostanie złożona, ani co do jej warunków w sytuacji jeżeli do takiej sytuacji dojdzie. Zgodnie z obowiązującym prawem ICE musi do 29 marca br. albo ogłosić zdecydowany zamiar złożenia takiej oferty, albo poinformować, iż nie będzie jej składać.

Oba podmioty odgrywają na swoich rynkach wiodącą rolę w segmencie funduszy ETF i instrumentów typu ETP, a ostatnio są także bardzo aktywne w branży indeksowej. Według informacji opublikowanych niedawno przez ICE 16 lutego na wchodzącym w skład tego podmiotu rynku NYSE Arca notowanych było aż 1561 instrumentów typu ETP (exchange-traded product) – głównie funduszy ETF, których aktywa wynoszą ponad 2 bln USD i stanowią niemal 94% amerykańskiego rynku tych instrumentów finansowych; udział ICE w obrocie tymi walorami na rynku amerykańskim sięga 21% (najwięcej spośród amerykańskich giełd). W 2015 r. ICE przejęło za 5,2 mld USD spółkę Interactive Data Holding, która choć specjalizuje się głównie w wycenie obligacji korporacyjnych (sprzedaje dane na ten temat ponad pięciu tysiącom klientów – spółkom zarządzającym aktywami, funduszom hedgingowym, bankom i firmom ubezpieczeniowym), to zajmuje się również tworzeniem, utrzymywaniem, obliczaniem i dystrybucją (publikacją) głównie indeksów rynku instrumentów o stałym dochodzie, ale także walutowych, akcyjnych i towarowych; świadczy także usługi z zakresu wyceny ETF-ów (np. obliczanie tzw. intraday iNAV).

London Stock Exchange Group jest natomiast liderem europejskiego rynku instrumentów typu ETP – w końcu stycznia na londyńskiej giełdzie notowanych było 1311 funduszy ETF, 441 instrumentów typu ETC (exchange-traded commodities) oraz 14 instrumentów typu ETN (exchange-traded notes). W końcu 2014 r. należąca do LSEG spółka FTSE przejęła Frank Russell Company (amerykańskiego dostawcę indeksów), w wyniku czego powstała firma FTSE Russell. Na indeksach stworzonych i obliczanych przez tę spółkę oparte są instrumenty typu ETP odpowiadające za blisko 13 procent aktywów globalnego rynku tych instrumentów finansowych (według danych ETFGI z końca 2015 r.).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.