Skip to main content

Globalny rynek funduszy ETF w listopadzie – dane wstępne

Według wstępnych danych opublikowanych przez BlackRock, wartość aktywów ulokowanych w funduszach typu ETF na świecie w końcu listopada osiągnęła rekordowy poziom 982,3 mld USD, co stanowi wzrost w porównaniu z poprzednim miesiącem o 40 mld USD (4,3%). Od początku bieżącego roku aktywa funduszy ETF zwiększyły się o 271,4 mld USD (38,2%), czyli o ponad 13 pkt. proc. więcej niż – w analogicznym okresie – wzrósł indeks MSCI World (w USD). Wartość aktywów ETF na największym rynku – w Stanach Zjednoczonych – wzrosła o 25 mld USD do rekordowego poziomu 665 mld USD. Również w Europie aktywa funduszy ETF wyznaczyły nowy rekordowy poziom 217 mld USD (o 5,5% więcej niż w październiku).

Największymi dostawcami funduszy ETF w końcu listopada były w ujęciu globalnym: iShares (471,6 mld USD – 48,0% rynku, 411 funduszy), State Street Global Advisors (142,44 mld USD – 14,5% rynku, 106 funduszy) oraz Vanguard (87,96 mld USD – 9,0% rynku, 47 funduszy). Trzy ww. firmy są także liderami rynku ETF w Stanach Zjednoczonych, natomiast w Europie trzy czołowe pozycje zajmują iShares, Lyxor Asset Management oraz db x-trackers.

Najczęściej wykorzystywanymi przez providerów funduszy ETF indeksami giełdowymi na świecie są indeksy MSCI – w końcu listopada w 268 takich podmiotach ulokowano 234,45 mld USD. Kolejne pozycje zajmują Standard & Poor’s (227,08 mld USD – 231 ETF) oraz Barclays Capital (86,32 mld USD – 69 ETF).

Liczba funduszy ETF na świecie przekroczyła w listopadzie 1900 (1907) i nieuchronnie zbliża się do 2000. Fundusze te posiadają 3678 linii notowań na 39 giełdach na całym świecie (w 2009 roku liczba giełd, na których notowane są te instrumenty spadła o cztery). Niewielką przewagą – jeśli chodzi o liczbę funduszy ETF – utrzymuje Europa, gdzie notowanych jest 812 podmiotów, podczas gdy w Stanach Zjednoczonych funkcjonują 753 fundusze. W okresie od stycznia do listopada liczba funduszy ETF zwiększyła się o 315 (19,9%) – w tym czasie utworzono 386 nowych ETF i zlikwidowano 74. Według informacji zebranych przez BlackRock instytucje finansowe planują obecnie wprowadzenie 820 nowych ETF.

Na świecie funkcjonowało w końcu listopada także 601 funduszy typu ETP (exchange-traded products). W minionym miesiącu ich liczba wzrosła o 33, a od początku roku o 90. Zarządzają one aktywami o wartości 154,5 mld USD.

Łącznie liczba funduszy ETF i ETP wynosiła w końcu listopada 2508 (4565 linii notowań), zaś aktywa sięgnęły poziomu 1136,8 mld USD. Fundusze te są notowane na 42 giełdach papierów wartościowych, zaś ich dostarczycielami jest 129 instytucji finansowych.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.