Skip to main content

Globalny rynek funduszy ETF w listopadzie 2010 roku – dane wstępne

Według wstępnych danych opublikowanych przez BlackRock, wartość aktywów ulokowanych w funduszach typu ETF na świecie zmniejszyła się w listopadzie o 8,4 mld USD (-0,7%) do 1231,0 mld USD. Był to piąty miesięczny spadek aktywów rynku ETF w tym roku. Od początku 2010 r. rynek ETF-ów na świecie odnotował jednak wzrost o 18,8% (194,9 mld USD), podczas gdy wyrażony w dolarach indeks MSCI World tym samym okresie wzrósł jedynie o 2,2%.

Listopad przyniósł wyraźne zróżnicowanie jeśli chodzi o kierunek zmian wartości aktywów funduszy ETF na największych rynkach świata. W Stanach Zjednoczonych wartość środków finansowych ulokowanych w ETF-ach wzrosła o 7,8 mld USD (0,9%) do rekordowego poziomu 838,7 mld USD, tymczasem w Europie – przede wszystkim na skutek spadków na parkietach Starego Kontynentu wywołanych obawami o stan finansów publicznych niektórych państw strefy euro – aktywa funduszy ETF zmalały o 12,3 mld USD (-4,5%) do 261,8 mld USD. Spadki dotknęły także Azję (bez Japonii) (o 2,6 mld USD do 52,5 mld USD), Amerykę Łacińską (o 0,4 mld USD do 10,3 mld USD) oraz Japonię (o 0,5 mld USD do 30,0 mld USD). Nieznaczny wzrost aktywów odnotowano natomiast w Kanadzie (o 0,9 mld USD do 36,6 mld USD). Od początku 2010 roku najwyższą dynamikę wzrostu wartości aktywów odnotowały rynki funduszy ETF w Azji (bez Japonii) – o 35,0%, w Kanadzie – o 24,8% oraz w Japonii – o 21,6%. Najwolniej rosła w tym roku wartość aktywów funduszy ETF w Ameryce Łacińskiej – tylko o 4,4%.

Fundusze ETF oferują obecnie na świecie 133 instytucje finansowe (od początku tego roku przybyło 28 nowych podmiotów, zaś trzy zrezygnowały z tego rodzaju działalności); aż 41 frm planuje wprowadzenie na giełdowe parkiety pierwszych ETF-ów. Największymi dostawcami (emitentami) funduszy ETF w końcu listopada w ujęciu globalnym były: iShares (549,8 mld USD – 44,7% rynku, 468 funduszy), State Street Global Advisors (171,1 mld USD – 13,9% rynku, 113 funduszy) oraz Vanguard (141,2 mld USD – 11,5% rynku, 65 funduszy). Trzej ww. providerzy są także zdecydowanymi liderami rynku ETF w Stanach Zjednoczonych, natomiast w Europie największe środki finansowe zgromadziły fundusze iShares (94,2 mld USD – 36,0% europejskiego rynku, 181 funduszy), Lyxor Asset Management (47,3 mld USD – 18,1% rynku, 148 funduszy) oraz db x-trackers (45,1 mld USD – 17,2% rynku, 139 funduszy). Ogółem w Europie 38 providerów oferuje fundusze ETF; instrumenty te notowane są na 22 europejskich giełdach papierów wartościowych.

W listopadzie napływ netto kapitału do funduszy ETF i produktów typu ETP wyniósł 14,0 mld USD – najwięcej kapitału trafiło do produktów akcyjnych (11,7 mld USD), z czego 8,5 mld USD zasiliło fundusze ETF i instrumenty typu ETP naśladujące zachowanie indeksów rynków rozwiniętych. W Europie napływ netto środków finansowych do ETF-ów sięgnął 2,4 mld USD (o 5,5 mld USD mniej niż miesiąc wcześniej). Najlepsze saldo osiągnęły ETF-y iShares (1,6 mld USD) oraz Lyxor Asset Management (1,0 mld USD); w tym samym okresie największy odpływ kapitału odnotowały ETF-y Source Markets (-1,6 mld USD). Od początku roku fundusze ETF w Europie pozyskały 41,2 mld USD nowego kapitału netto, w tym fundusze iShares przyciągnęły 12,0 mld USD, fundusze db x-trackers 8,4 mld USD, a fundusze Lyxor 5,0 mld USD.

Najczęściej wykorzystywanymi przez providerów funduszy ETF indeksami giełdowymi na świecie w końcu listopada były indeksy MSCI (w 369 ETF-ach ulokowano 315,4 mld USD) oraz Standard & Poor’s (272,4 mld USD – 299 ETF-ów). Kolejne miejsca zajmowały Barclays Capital (113,3 mld USD – 82 ETF-y) oraz Russell (73,6 mld USD – 67 ETF-ów).

Według wstępnych danych BlackRock aktywa akcyjnych ETF-ów (equity ETFs) zmniejszyły się w listopadzie o 8,4 mld USD (-0,7%) do 975,8,0 mld USD. Wśród funduszy akcyjnych przyrost aktywów odnotowały fundusze rynku amerykańskiego (wzrost o 12,0 mld USD do 480,3 mld USD), natomiast w największym stopniu obniżyły się aktywa funduszy rynku europejskiego (o 9,8 mld USD do 110,5 mld USD) i funduszy emerging markets (o 4,5 mld USD do 225,9 mld USD). Aktywa dłużnych funduszy ETF (fixed income ETFs) spadły (to drugi taki przypadek w 2010 roku) o 2,9% (-6,2 mld USD) do poziomu 209,0 mld USD. Listopada okazał się natomiast bardzo udany dla funduszy towarowych (commodity ETFs) – odnotowały one wzrost wartości zarządzanych środków finansowych aż o 11,5% (4,3 mld USD) do 41,8 mld USD. Od początku bieżącego roku aktywa funduszy z ekspozycją na rynek akcji zwiększyły się o 134,3 mld USD (w tym funduszy z ekspozycją na rynki emerging markets wzrosły o 62,6 mld USD, z ekspozycją na rynek północnoamerykański wzrosły o 57,0 mld USD, a z ekspozycją na rynek europejski spadły o 4,2 mld USD), aktywa funduszy dłużnych wzrosły o 42,0 mld USD, a funduszy towarowych o 16,2 mld USD.

100 największych funduszy ETF na świecie odpowiada za 63,2% aktywów całego rynku. Aktywa 1524 funduszy nie przekraczają 100 mln USD, 1242 fundusze zarządza środkami finansowymi, których wartość nie przekracza 50 mln USD, a 434 fundusze ETF zarządza środkami finansowymi o wartości poniżej 10 mln USD.

Liczba funduszy ETF na świecie w październiku wzrosła o 13 do 2422. Posiadają one ogółem 5413 linii notowań na 46 giełdach na całym świecie. W Europie funkcjonuje ponad 1000 ETF-ów (1052), zaś w Stanach Zjednoczonych blisko 900 (893). Od początku roku utworzono 530 nowych funduszy ETF, zaś 51 zostało wycofanych z parkietów. Instytucje finansowe planują obecnie uruchomienie 1046 nowych ETF-ów.

W pierwszych jedenastu miesiącach 2010 r. średnia dzienna wartość obrotu tytułami uczestnictwa wyniosła 64,6 mld USD, co oznacza wzrost o 27,4% w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Na świecie w końcu listopada funkcjonowało także 1039 instrumentów finansowych typu ETP (exchange-traded product), o 44 więcej niż w październiku. Posiadają one 1747 linii notowań na 22 parkietach. Ich providerami są 54 podmioty finansowe. Na koniec listopada ulokowano w nich aktywa o wartości 161,4 mld USD – o 7,8 mld USD (5,1%) więcej niż miesiąc wcześniej.

Ogółem na świecie w końcu listopada na 50 giełdach notowanych było łącznie 3461 instrumentów finansowych typu ETF i ETP (w sumie 7160 linii notowań) 165 emitentów. Ich łączne aktywa wynosiły 1392,4 mld USD.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.