Skip to main content

Globalny rynek funduszy ETF w kwietniu 2010 roku – dane wstępne

Według wstępnych danych opublikowanych przez BlackRock, wartość aktywów ulokowanych w funduszach typu ETF na świecie osiągnęła w końcu kwietnia rekordowy poziom 1113,1 mld USD. Aktywa funduszy ETF zwiększyły się zatem w minionym miesiącu o 31,2 mld USD, zaś w ujęciu procentowym wzrost aktywów wyniósł 2,9%. W pierwszych czterech miesiącach 2010 r. aktywa zwyżkowały już o 77,0 mld USD, czyli o 7,4% – w tym samym okresie indeks MSCI World wyrażony w dolarach wzrósł tylko o 2,6%.

W kwietniu zwiększyła się wartość aktywów funduszy ETF na największych rynkach: w Stanach Zjednoczonych o 27,7 mld USD (do 764,0 mld USD), w krajach Azji i Pacyfiku (bez Japonii) o 3,8 mld USD (do 44,4 mld USD), w Europie o 0,6 mld USD (do 234,3 mld USD) oraz w Kanadzie o 0,2 mld USD (do 33,0 mld USD). Spadek wartości zarządzanych aktywów odnotowano jedynie w Ameryce Łacińskiej (o 0,2 mld USD do 9,2 mld USD) oraz w Japonii (o 1,0 mld USD do 26,3 mld USD). Największą dynamikę wzrostu wartości odnotowały w kwietniu fundusze ETF w krajach Azji i Pacyfiku (z wyłączeniem Japonii) – o 9,4%, zaś od początku roku w Kanadzie (15,8%).

Największymi dostawcami funduszy ETF w końcu kwietnia w ujęciu globalnym były: iShares (516,0 mld USD – 46,4% rynku, 438 funduszy), State Street Global Advisors (159,9 mld USD – 14,4% rynku, 108 funduszy) oraz Vanguard (110,2 mld USD – 9,9% rynku, 47 funduszy). Trzej ww. providerzy są także liderami rynku ETF w Stanach Zjednoczonych (z udziałami odpowiednio 51,1%, 19,5% i 14,4%). W Europie największe środki finansowe zgromadziły fundusze iShares (83,6 mld USD – 35,7% europejskiego rynku, 173 fundusze), Lyxor Asset Management (46,2 mld USD – 19,7% rynku, 130 funduszy) oraz db x-trackers (39,1 mld USD – 16,7% rynku, 127 funduszy).Najczęściej wykorzystywanymi przez providerów funduszy ETF indeksami giełdowymi na świecie w końcu marca były indeksy MSCI (w 301 takich podmiotach ulokowano 265,5 mld USD) oraz Standard & Poor’s (261,6 mld USD – 279 ETF-ów). Kolejne miejsca zajmują: Barclays Capital (99,6 mld USD – 75 ETF-ów) oraz Russell (73,7 mld USD – 59 ETF-ów).

Według danych BlackRock w kwietniu wzrosły aktywa wszystkich najważniejszych kategorii funduszy ETF. Największy nominalnie wzrost stał się udziałem funduszy akcyjnych – o 24,4 mld USD do blisko 900 mld USD (898,1 mld USD). Aktywa dłużnych funduszy ETF (fixed income ETFs) zwiększyły się o 4,2 mld USD do 183,0 mld USD, a funduszy towarowych (commodity ETFs) o 2,4 mld USD do 29,3 mld USD. Od początku roku aktywa funduszy z ekspozycją na rynek akcji uległy zwiększeniu o 56,5 mld USD (w tym o 40,8 mld USD z ekspozycją na rynek północnoamerykański), funduszy dłużnych o 16,0 mld USD, a funduszy towarowych o 3,7 mld USD. W tym samym okresie zmniejszyły się jedynie aktywa funduszy akcyjnych o z ekspozycją na rynki europejskie (o 7,5 mld USD).

100 największych funduszy ETF na świecie odpowiada za 64,2% aktywów całego rynku, zaś 423 fundusze zarządzają środkami finansowymi, których wartość nie przekracza 10 mln USD.

Liczba funduszy ETF na świecie w kwietniu wzrosła o 58 do 2189. Dostarczycielami tych funduszy są 122 instytucje finansowe. Fundusze te posiadają 4354 linii notowań na 42 giełdach na całym świecie. W Europie funkcjonują 932 ETF-y, zaś w Stanach Zjednoczonych 839. Od początku roku liczba funduszy ETF zwiększyła się o 253 (12,4%). Instytucje finansowe planują obecnie uruchomienie 872 nowych ETF-ów.

W pierwszych czterech miesiącach 2010 r. średnia dzienna wartość obrotu tytułami uczestnictwa wyniosła 72,5 mld USD, co oznacza wzrost o 44,2% w porównaniu z rokim ubiegłym.

Na świecie funkcjonowało w końcu kwietnia także 778 instrumentów finansowych typu ETP (exchange-traded product), czyli o 60 więcej niż w marcu. Posiadają one 1099 linii notowań na 19 parkietach. Ich providerami było 45 podmiotów. W kwietniu ich aktywa zwiększyły się aż o 28,4 mld USD, czyli o 18,5%. Na koniec miesiąca zarządzały aktywami o wartości 182,0 mld USD (w 2010 r. wzrosły już w sumie o 31,2 mld USD).

Ogółem na świecie w końcu kwietnia na 44 giełdach notowanych było 2967 funduszy typu ETF i instrumentów typu ETP (w sumie 5453 linii notowań) oferowanych przez 150 providerów. Ich łączne aktywa wynosiły 1295,1 mld USD.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.