Skip to main content

Globalny rynek funduszy ETF w czerwcu 2010 roku – dane wstępne

Według wstępnych danych opublikowanych przez BlackRock, wartość aktywów ulokowanych w funduszach typu ETF na świecie wyniosła w końcu czerwca 1025,9 mld USD. Aktywa funduszy ETF zmniejszyły się zatem drugi miesiąc z kolei (po raz ostatni taka sytuacja miała miejsce na początku 2009 r.) – tym razem o 18,2 mld USD (w ujęciu procentowym spadek aktywów wyniósł 1,7%). W pierwszym półroczu 2010 r. rynek ETF-ów na świecie odnotował niewielki spadek – o 10,2 mld USD, czyli o 1,0%. W tym samym okresie indeks MSCI World wyrażony w dolarach zniżkował aż o 10,9%.

W czerwcu spadła wartość aktywów funduszy ETF w Stanach Zjednoczonych (o 16,9 mld USD do 693,2 mld USD), w Europie (o 2,7 mld USD do 218,0 mld USD) oraz w Ameryce Łacińskiej (o 0,1 mld USD do 8,4 mld USD). W pozostałych regionach świata odnotowano nieznaczne wzrosty wartości aktywów funduszy ETF: w Kanadzie o 0,2 mld USD (do 30,4 mld USD), w Japonii o 0,4 mld USD (do 25,4 mld USD), natomiast w krajach Azji i Pacyfiku (bez Japonii) o 0,9 mld USD (do 48,7 mld USD). W pierwszej połowie bieżącego roku wzrost wartości aktywów funduszy ETF miał miejsce w Azji (bez Japonii) – aż o 25,0%, w Kanadzie – o 6,7%, oraz w Japonii – o 3,1%. Na pozostałych obszarach zanotowano spadki wartości aktywów – w Stanach Zjednoczonych o 1,7%, w Europie o 3,9%, a w Ameryce Łacińskiej aż o 14,3%.

Największymi dostawcami funduszy ETF w końcu czerwca w ujęciu globalnym były: iShares (469,5 mld USD – 45,8% rynku, 442 fundusze), State Street Global Advisors (144,3 mld USD – 14,1% rynku, 110 funduszy) oraz Vanguard (103,4 mld USD – 10,1% rynku, 47 funduszy). Trzej ww. providerzy są także liderami rynku ETF w Stanach Zjednoczonych (z udziałami odpowiednio 50,8%, 19,3% i 14,9%). W Europie największe środki finansowe zgromadziły fundusze iShares (77,9 mld USD – 35,7% europejskiego rynku, 173 fundusze), Lyxor Asset Management (41,6 mld USD – 19,1% rynku, 133 fundusze) oraz db x-trackers (35,9 mld USD – 16,5% rynku, 135 funduszy).

Od początku roku fundusze ETF w Europie pozyskały 21,7 mld USD nowego kapitału netto, w tym fundusze iShares przyciągnęły 4,3 mld USD, fundusze Lyxor 3,3 mld USD, a fundusze Source Markets 3,1 mld USD.

Najczęściej wykorzystywanymi przez providerów funduszy ETF indeksami giełdowymi na świecie w końcu czerwca były indeksy MSCI (w 312 takich podmiotach ulokowano 238,2 mld USD) oraz Standard & Poor’s (231,3 mld USD – 276 ETF-ów). Kolejne miejsca zajmowały Barclays Capital (106,1 mld USD – 78 ETF-ów) oraz Russell (63,5 mld USD – 58 ETF-ów).

Według danych BlackRock aktywa akcyjnych ETF-ów (equity ETFs) zmniejszyły się w czerwcu o 26,7 mld USD (-3,2%) do 800,1 mld USD. Aktywa dłużnych funduszy ETF (fixed income ETFs) wzrosły o 7,8 mld USD (4,3%) do 189,9 mld USD, zaś funduszy towarowych (commodity ETFs) o 0,9 mld USD (2,9%) do 31,9 mld USD. W I półroczu br. aktywa funduszy z ekspozycją na rynek akcji zmniejszyły się o 41,5 mld USD (w największym stopniu funduszy z ekspozycją na rynek europejski – o 20,6 mld USD i funduszy z ekspozycją na rynek północnoamerykański – o 19,1 mld USD), aktywa funduszy dłużnych wzrosły o 22,9 mld USD, a funduszy towarowych o 6,3 mld USD.

100 największych funduszy ETF na świecie odpowiada za 64,0% aktywów całego rynku, zaś 471 funduszy zarządza środkami finansowymi, których wartość nie przekracza 10 mln USD.

Liczba funduszy ETF na świecie w czerwcu wzrosła o 34 do 2252. Dostarczycielami tych funduszy jest 130 instytucji finansowych. Fundusze te posiadają 4637 linii notowań na 42 giełdach na całym świecie. W Europie funkcjonuje 961 ETF-ów, zaś w Stanach Zjednoczonych 846. Od początku roku utworzono już 327 nowych funduszy ETF, zaś 25 zostało wycofanych z parkietów. Instytucje finansowe planują obecnie uruchomienie aż 957 nowych ETF-ów.

W pierwszych sześciu miesiącach 2010 r. średnia dzienna wartość obrotu tytułami uczestnictwa wyniosła 77,9 mld USD, co oznacza wzrost o 55,0% w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Na świecie w końcu czerwca funkcjonowały także 823 instrumenty finansowe typu ETP (exchange-traded product), czyli o 32 więcej niż w maju. Posiadają one 1174 linii notowań na 18 parkietach. Ich providerami było 47 podmiotów. Na koniec czerwca ulokowano w nich aktywa o wartości 132,8 mld USD – od początku 2010 r. wzrosły już w sumie o 13,1 mld USD.

Ogółem na świecie w końcu czerwca na 44 giełdach notowanych było łącznie 3075 instrumentów finansowych typu ETF i ETP (w sumie 5811 linii notowań) oferowanych przez 156 providerów. Ich łączne aktywa wynosiły 1158,6 mld USD.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.