Skip to main content

Globalny rynek funduszy ETF – sierpień 2010 r.

Według opublikowanych przez BlackRock finalnych danych o rynku funduszy ETF na świecie w końcu sierpnia, wartość aktywów ulokowanych w tytułach uczestnictwa exchange-traded funds spadła w sierpniu o 33,3 mld USD (-3,0%) do 1061,9 mld USD. Od początku 2010 roku aktywa ETF-ów wzrosły o 25,9 mld USD (2,5%). Według danych Strategic Insight podczas pierwszych siedmiu miesięcy bieżącego roku napływ netto środków finansowych do ETF-ów na świecie wyniósł +81,6 mld USD. W tym samym okresie z tradycyjnych funduszy inwestycyjnych (bez ETF-ów) wypłacono netto 221,0 mld USD.

Według danych BlackRock w końcu sierpnia 77,4% aktywów funduszy ETF zgromadzonych było w funduszach posiadających ekspozycję na rynki akcji, w tym 37,5% w funduszach z ekspozycją na rynek północnoamerykański, 17,4% w ETF-ach z ekspozycją na rynki emerging markets oraz 9,4% w funduszach posiadających ekspozycję na rynek europejski. 19,2% aktywów stanowiły środki finansowe ulokowane w dłużnych funduszach ETF, zaś 3,0% aktywów zostało ulokowanych w towarowych ETF-ach. Pozostałe 0,4% aktywów to środki zgromadzone przez walutowe, mieszane i alternatywne ETF-y.

Analiza struktury rynku akcyjnych funduszy ETF wskazuje, że najwięcej kapitału ulokowano w końcu sierpnia w podmiotach posiadających ekspozycję na rynki Ameryki Północnej (398,4 mld USD), emerging markets (185,2 mld USD) i Europy (100,0 mld USD). Wśród tej grupy funduszy w sierpniu zwiększyły się jedynie aktywa funduszy akcyjnych zorientowanych na rynki wschodzące (+1,1 mld USD). W przypadku pozostałych kategorii funduszy akcyjnych spadki wahały się od 0,4 mld USD 9fundusze globalne) do 29,2 mld USD (fundusze rynku północnoamerykańskiego). Aktywa funduszy fixed income (bez gotówkowych) zwiększyły się w sierpniu o 2,4 mld USD do 196,5 mld USD, zaś gotówkowych o 0,5 mld USD do 7,1 mld USD.

ETF-y są notowane na giełdach w 38 krajach świata – w 18 państwach europejskich, 12 azjatyckich, trzech w Ameryce Północnej (USA, Kanada, Meksyk), dwóch w Ameryce Południowej (Brazylia i Chile) i w regionie Pacyfiku (Australia i Nowa Zelandia) oraz jednym w Afryce (RPA). Największym rynkiem funduszy ETF na świecie w końcu sierpnia były Stany Zjednoczone – wartość aktywów notowanych tam exchange-traded funds wyniosła 715,7 mld USD. W Europie największymi rynkami były: Niemcy (90,2 mld USD), Wielka Brytania (53,5 mld USD), Francja (51,0 mld USD) i Szwajcaria (29,5 mld USD). Liderami w regionie Azji i Pacyfiku były natomiast Japonia (24,3 mld USD), Hongkong (23,1 mld USD) i Chiny (11,5 mld USD).

Aktywa 100 największych funduszy ETF stanowiły w końcu lipca 63,4% aktywów globalnego rynku exchange-traded funds. Zdecydowanie największym funduszem jest SPDR S&P 500, który zarządza aktywami o wartości 62,2 mld USD, choć w sierpniu jego aktywa zmniejszyły się aż o 9,8 mld USD. Na drugim miejscu znalazł się iShares MSCI Emerging Markets Index Fund (39,4 mld USD), na trzecim iShares MSCI EAFE Index Fund (31,9 mld USD), a na czwartym Vanguard Emerging Markets (30,2 mld USD). Kolejne pozycje z aktywami przekraczającymi 20 mld USD zajmują: iShares S&P 500 Index Fund (20,9 mld USD) oraz iShares Barclays TIPS Bond Fund (20,5 mld USD). Od początku 2010 roku najbardziej wzrosły aktywa Vanguard Emerging Markets (+10,8 mld USD) i Vanguard Total Bond Market ETF (+2,7 mld USD), a najbardziej spadły SPDR S&P 500 (-23,5 mld USD) i iShares MSCI EAFE Index Fund (-3,5 mld USD).

Według danych BlackRock w końcu sierpnia na świecie funkcjonowało 2308 funduszy ETF. Najwięcej funduszy to akcyjne ETF (1787) – w tym 561 posiada ekspozycję na rynki Ameryki Północnej, 462 replikują zachowanie indeksów rynku europejskiego, a 401 indeksów rynków wschodzących. Drugą pod względem liczebności kategorią funduszy ETF są fundusze dłużne i rynku pieniężnego (353), zaś trzecią fundusze towarowe (108).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.