Skip to main content

Globalny rynek funduszy ETF – październik 2009 r.

Według ostatecznych danych o rynku funduszy ETF na świecie w końcu października zaprezentowanych w raporcie przygotowanym przez BlackRock, wartość aktywów ulokowanych w tych instrumentach finansowych osiągnęła rekordowy poziom 941,8 mld USD, tj. o 8,3 mld USD (0,9%) więcej niż miesiąc wcześniej (933,5 mld USD). To najmniejszy przyrost od lutego br., kiedy to po raz ostatni globalny rynek ETF zanotował spadek wartości zarządzanych aktywów.

Największy udział w tym wzroście miały fundusze o stałym dochodzie (fixed income ETFs), których aktywa zwiększyły się o 4,8 mld USD (3,1%) oraz fundusze akcyjne (equity ETFs), których aktywa zanotowały wzrost o 2,9 mld USD (0,4%). W końcu października 81,4% aktywów funduszy ETF zgromadzonych było w funduszach posiadających ekspozycję na rynki akcji (762,6 mld USD), 16,4% aktywów stanowiły środki finansowe ulokowane w dłużnych funduszach ETF (157,7 mld USD), zaś 2,1% aktywów zostało ulokowanych w towarowych ETF (commodity ETFs) (20,1 mld USD). Biorąc pod uwagę ekspozycję geograficzną funduszy ETF, zdecydowanie najpopularniejszym kierunkiem inwestycyjnym pozostają akcyjne ETF lokujące aktywa na rynkach Ameryki Północnej (40,1% rynku – 377,8 mld USD). Kolejne miejsca w tym zestawieniu zajmują: dłużne ETF (bez rynku pieniężnego) (15,9% – 149,7 mld USD), akcyjne ETF zorientowane w inwestycjach na rynki wschodzące (15,3% – 144,6 mld USD) oraz akcyjne ETF lokujące aktywa w krajach europejskich (11,2% – 105,6 mld USD).

Od początku roku aktywa ETF wzrosły o 230,95 mld USD, czyli o 32,5% wobec wzrostu indeksu MSCI World (w USD) w analogicznym okresie o 20,2%. Najwyższą dynamikę wzrostu wartości aktywów odnotowały w tym okresie fundusze towarowe oraz akcyjne emerging markets, które podwoiły swój stan posiadania (wzrost odpowiednio o 109,9% i 103,8%) oraz fundusze mieszane (98,7%), akcyjne globalne (79,2%) i dłużne (bez rynku pieniężnego) (63,8%). Jedyną kategorią ETF, która zmniejszyła wartość zarządzanych aktywów, były fundusze rynku pieniężnego (-35,0%). Największy wzrost udziału w rynku w 10 miesiącach 2009 roku stał się udziałem funduszy ETF z ekspozycją na emerging markets (+5,4%), funduszy dłużnych (bez rynku pieniężnego) (+3,0%) oraz funduszy commodities (+0,8%). Najwięcej straciły natomiast fundusze akcyjne inwestujące na rynkach Ameryki Północnej (-8,1%).

Największym rynkiem funduszy ETF są Stany Zjednoczone – wartość aktywów tamtejszych funduszy wyniosła w końcu października 639,6 mld USD. W Europie największymi rynkami są: Niemcy (88,4 mld USD), Francja (49,7 mld USD) i Wielka Brytania (42,6 mld USD). Liderami w regionie Azji i Pacyfiku są Japonia (24,9 mld USD) i Hongkong (20,3 mld USD).

Według danych BlackRock liczba funduszy ETF na świecie w końcu października sięgnęła 1859 podmiotów, które miały 3327 notowań na 40 giełdach papierów wartościowych. W październiku liczba funduszy ETF wzrosła o 40, czyli o 2,2%. Najwięcej funduszy to akcyjne ETF (1491) – w tym 484 posiada ekspozycję na rynki Ameryki Północnej, 414 inwestuje na rynkach europejskich, a 272 na rynkach emerging markets. Drugą pod względem liczebności kategorią funduszy ETF są fundusze dłużne (261 podmiotów).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.