Skip to main content

Globalny rynek funduszy ETF – marzec 2010 r.

Według opublikowanych przez BlackRock finalnych danych o rynku funduszy ETF na świecie w końcu I kwartału, wartość aktywów ulokowanych w tytułach uczestnictwa exchange-traded funds zwiększyła się w marcu o 80,0 mld USD (8,0%) do 1081,9 mld USD. To największy od czasu apogeum kryzysu finansowego jesienią 2008 r. miesięczny przyrost wartości aktywów. Tym samym, dzięki korzystnej koniunkturze na giełdowych parkietach, ustanowiony został nowy rekord wartości środków finansowych zgromadzonych w ETF-ach na świecie (poprzedni rekordowy rezultat – 1035,7 mld USD – został ustanowiony w grudniu ubiegłego roku).

W pierwszym kwartale 2010 r. aktywa funduszy ETF na świecie zwiększyły się o 4,4% (46,2 mld USD), podczas gdy w tym samym okresie indeks MSCI World (w USD) zwyżkował o 2,7%.

Tak jak miesiąc wcześniej, wzrost wartości zarządzanych aktywów zanotowały wszystkie główne kategorie funduszy typu ETF. Dzięki sprzyjającej sytuacji na rynkach akcji największy odnotowały fundusze akcyjne (equity ETFs), których aktywa zwiększyły się aż o 72,1 mld USD (9,0%) do rekordowego poziomu 873,7 mld USD. Przyrost wartości zgromadzonych środków finansowych – oczywiście w znacznie mniejszej skali – stał się także udziałem funduszy o stałym dochodzie (fixed income ETFs) (wzrost o 6,6 mld USD – 3,8% – do 178,8 mld USD) oraz funduszy towarowych (commodity ETFs) (wzrost o 1,1 mld USD – 4,3% – do 26,9 mld USD). Według danych BlackRock w końcu lutego 80,8% aktywów funduszy ETF zgromadzonych było w funduszach posiadających ekspozycję na rynki akcji (w tym 41,1% w funduszach z ekspozycja na rynek północnoamerykański), 16,5% aktywów stanowiły środki finansowe ulokowane w dłużnych funduszach ETF, zaś 2,5% aktywów zostało ulokowanych w towarowych ETF (pozostałe 0,2% aktywów to środki zgromadzone przez ETF-y walutowe, mieszane i alternatywne).

Analiza wewnętrznej struktury akcyjnych funduszy ETF wskazuje, że najwięcej kapitału ulokowano dotychczas w podmiotach posiadających ekspozycję na rynki Ameryki Północnej (444,8 mld USD), emerging markets (165,7 mld USD) i Europy (111,5 mld USD). Wśród tej grupy funduszy najbardziej w marcu zwiększyły się aktywa funduszy akcyjnych zorientowanych na rynki Ameryki Północnej (+39,3 mld USD), funduszy emerging markets (+13,6 mld USD), podmiotów inwestujących na rynkach Azji i Pacyfiku (+6,7 mld USD) oraz w krajach europejskich (+5,9 mld USD). W przypadku funduszy fixed income wszystkie podmioty poza funduszami gotówkowymi odnotowały w lutym wzrost aktywów o 6,0 mld USD, a fundusze gotówkowe (rynku pieniężnego) o 0,5 mld USD.

Największym rynkiem funduszy ETF na świecie w końcu marca były Stany Zjednoczone – wartość aktywów notowanych tam exchange-traded funds wyniosła 736,3 mld USD. W Europie największymi rynkami były: Niemcy (95,2 mld USD), Francja (55,1 mld USD), Wielka Brytania (49,8 mld USD) i Szwajcaria (25,3 mld USD). Liderami w regionie Azji i Pacyfiku były natomiast Japonia (27,3 mld USD) i Hongkong (22,2 mld USD).

Aktywa 100 największych funduszy ETF stanowiły w końcu marca 64,6% aktywów globalnego rynku exchange-traded funds. Zdecydowanie największym funduszem jest nadal SPDR S&P 500, który zarządza aktywami o wartości 78,1 mld USD. Na drugim miejscu znalazł się iShares MSCI EAFE Index Fund (35,8 mld USD), zaś na trzecim iShares MSCI Emerging Markets Index Fund (35,0 mld USD). Kolejne pozycje z aktywami przekraczającymi 20 mld USD zajmują: Vanguard Emerging Markets (23,0 mld USD), iShares S&P 500 Index Fund (22,9 mld USD), PowerShares QQQ Trust (21,0 mld USD) oraz iShares Barclays TIPS Bond Fund (20,0 mld USD).

Według danych BlackRock liczba funduszy ETF na świecie wzrosła w marcu o 40 i wyniosła 2131. Miały one w sumie 4133 linii notowań na 42 giełdach papierów wartościowych (dwie więcej niż w lutym). W Europie notowanych jest 910 funduszy ETF, natomiast w Stanach Zjednoczonych 814. Najwięcej funduszy to akcyjne ETF (1665) – w tym 532 posiadają ekspozycję na rynki Ameryki Północnej, 439 replikuje zachowanie indeksów rynku europejskiego, a 351 indeksów rynków wschodzących. Drugą pod względem liczebności kategorią funduszy ETF są fundusze dłużne (312), zaś trzecią fundusze towarowe (97). W planach providerów jest obecnie wprowadzenie na rynki giełdowe 844 nowych funduszy ETF.

Według informacji zebranych przez BlackRock w końcu marca na świecie funkcjonowało również 718 instrumentów typu exchange-traded products (ETPs), czyli aż o 88 więcej niż w lutym, o łącznych aktywach w wysokości 153,6 mld USD (wzrost o 3,3 mld USD – 2,2%). Instrumenty te były oferowane przez 42 instytucje finansowych i notowane na 18 giełdach.

Całkowita liczba funduszy ETF i ETP w skali globalnej wyniosła w końcu I kwartału 2849. Były one notowane na 44 parkietach i posiadały 5158 linii notowań. Ich łączne aktywa wyniosły 1235,4 mld USD. Dostarczycielami tych instrumentów finansowych było 147 instytucji finansowych.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.