Skip to main content

Globalny rynek funduszy ETF – maj 2010 r.

Według opublikowanych przez BlackRock finalnych danych o rynku funduszy ETF na świecie, wartość aktywów ulokowanych w tytułach uczestnictwa exchange-traded funds zmniejszyła się w maju o 69,0 mld USD (6,2%) do 1044,1 mld USD. W minionych 12 miesiącach aktywa ETF-ów zwiększyły się o 269,3 mld USD (34,8%).

Według danych BlackRock w końcu maja 79,2% aktywów funduszy ETF zgromadzonych było w funduszach posiadających ekspozycję na rynki akcji, w tym 40,5% w funduszach z ekspozycją na rynek północnoamerykański, 16,0% w ETF-ach z ekspozycją na rynki emerging markets oraz 9,7% w funduszach posiadających ekspozycję na rynek europejski. 17,4% aktywów stanowiły środki finansowe ulokowane w dłużnych funduszach ETF, zaś 3,0% aktywów zostało ulokowanych w towarowych ETF. Pozostałe 0,4% aktywów to środki zgromadzone przez walutowe, mieszane i alternatywne ETF-y.

Analiza struktury rynku akcyjnych funduszy ETF wskazuje, że najwięcej kapitału ulokowano dotychczas w podmiotach posiadających ekspozycję na rynki Ameryki Północnej (423,0 mld USD), emerging markets (167,0 mld USD) i Europy (100,8 mld USD). Wśród tej grupy funduszy najbardziej w maju zmniejszyły się aktywa funduszy akcyjnych zorientowanych na rynki Ameryki Północnej (-41,1 mld USD). W przypadku pozostałych subkategorii ETF-ów spadki wartości aktywów były znacznie mniejsze – w funduszach emerging markets było to 8,0 mld USD, w funduszach rynku europejskiego 6,5 mld USD, w funduszach regionu Azji i Pacyfiku 6,1 mld USD, w funduszach globalnych (bez Stanów Zjednoczonych) 5,8 mld USD, zaś w funduszach globalnych 3,9 mld USD. Aktywa funduszy fixed income (bez gotówkowych) w maju nie uległy zmianie (174,7 mld USD), natomiast fundusze gotówkowe odnotowały w maju spadek aktywów o 0,9 mld USD.

ETF-y są notowane na giełdach w 37 krajach świata – w 17 państwach europejskich, 12 azjatyckich, trzech w Ameryce Północnej, dwóch w Ameryce Południowej i w regionie Pacyfiku (Australia i Nowa Zwelandia) oraz jednym w Afryce. Największym rynkiem funduszy ETF na świecie w końcu maja były Stany Zjednoczone – wartość aktywów notowanych tam exchange-traded funds wyniosła 710,1 mld USD. W Europie największymi rynkami były: Niemcy (91,3 mld USD), Francja (49,9 mld USD), Wielka Brytania (47,1 mld USD) i Szwajcaria (25,5 mld USD). Liderami w regionie Azji i Pacyfiku były natomiast Japonia (25,0 mld USD) i Hongkong (21,2 mld USD).

Aktywa 100 największych funduszy ETF stanowiły w końcu maja 64,5% aktywów globalnego rynku exchange-traded funds (673,1 mld USD). Zdecydowanie największym funduszem jest SPDR S&P 500, który zarządza aktywami o wartości 71,5 mld USD. Na drugim miejscu (miesiąc wcześniej na trzecim) znalazł się iShares MSCI Emerging Markets Index Fund (33,6 mld USD), a na trzecim (w kwietniu na drugim) iShares MSCI EAFE Index Fund (32,2 mld USD), zaś na trzecim. Kolejne pozycje z aktywami przekraczającymi 20 mld USD zajmują: Vanguard Emerging Markets (24,3 mld USD), iShares S&P 500 Index Fund (21,8 mld USD) oraz iShares Barclays TIPS Bond Fund (20,1 mld USD). Od początku roku najbardziej wzrosły aktywa Vanguard Emerging Markets (+4,9 mld USD), zaś najbardziej spadły SPDR S&P 500 (-14,1 mld USD).

Według danych BlackRock w końcu maja funkcjonowało na świecie 2218 funduszy ETF. Najwięcej funduszy to akcyjne ETF (1731) – w tym 552 posiada ekspozycję na rynki Ameryki Północnej, 459 replikuje zachowanie indeksów rynku europejskiego, a 371 indeksów rynków wschodzących. Drugą pod względem liczebności kategorią funduszy ETF są fundusze dłużne (325), zaś trzecią fundusze towarowe (103).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.