Skip to main content

Globalny rynek funduszy ETF i instrumentów typu ETP – styczeń 2012 r.

Pierwszy miesiąc 2012 roku okazał się bardzo udany dla globalnego sektora funduszy typu ETF. Na skutek dobrych nastrojów panujących na światowych parkietach (spowodowanych malejącymi obawami w sprawie przyszłości europejskiej gospodarki oraz decyzją Rezerwy Federalnej o pozostawieniu na rekordowo niskim poziomie stóp procentowych w USA przez dwa najbliższe lata) i będącym tego konsekwencją wysokim dodatnim saldzie nabyć i umorzeń ETF-ów (głównie akcyjnych), wartość aktywów netto funduszy ETF na świecie – według danych BlackRock – wzrosła w styczniu o 109,5 mld USD (8,1%) do poziomu 1460,4 mld USD, tylko o 9,4 mld USD niższego od rekordowego dotąd rezultatu osiągniętego w kwietniu 2011 r. Globalny rynek instrumentów typu ETP (oprócz funduszy ETF do tego grona zalicza się również exchange-traded commodities, exchange-traded notes i exchange-traded instruments) odnotował w styczniu wzrost aktywów o 126,4 mld USD (8,3%) do 1650,8 mld USD.

W styczniu do instrumentów typu ETP napłynęło aż 34,1 mld USD nowego kapitału netto (wartość nabyć pomniejszona o wartość umorzeń). To najlepszy rezultat od września 2010 r., o 144% wyższy niż w styczniu 2011 r. i najlepszy styczniowy wynik w całej historii rynku tych instrumentów finansowych – zazwyczaj w styczniu saldo sprzedaży było na niewielkim plusie, bądź wręcz na minusie, co było wynikiem cyklicznie wysokich napływów kapitału w grudniu (po raz ostatni styczniowy napływ netto kapitału do ETP był wyższy od grudniowego w 1994 r.). Tym razem po dobrym grudniu (saldo w wysokości 15,8 mld USD), także i w styczniu zainteresowanie instrumentami ETP okazało się bardzo duże. Według danych BlackRock największy udział w styczniowym napływie netto kapitału do instrumentów finansowych typu ETP na świecie (dane dla Stanów Zjednoczonych, Europy, Kanady i Ameryki Łacińskiej) miały akcyjne ETP – 22,6 mld USD (najlepszy rezultat od października 2011 r.). W tej kategorii największym zainteresowaniem cieszyły się ETP z ekspozycją na rynek Ameryki Północnej (+14,6 mld USD) i rynki emerging markets (+6,6 mld USD). Rekordowe dodatnie saldo stało się w styczniu udziałem dłużnych ETP – pozyskały one 9,1 mld USD, podczas gdy dotychczasowy najlepszy wynik ustanowiony w styczniu 2009 r. wynosił 6,73 mld USD. Do towarowych ETP napłynęło netto 2,1 mld USD.

Na wysoki przyrost aktywów exchange-traded products w styczniu decydujący wpływ miał wzrost wycen instrumentów finansowych oraz kursów walutowych w wysokości 92,2 mld USD.

Biorąc pod uwagę tylko rynek funduszy ETF, aktywa akcyjnych ETF-ów (equity ETFs) zwiększyły się w styczniu aż o 91,8 mld USD (8,7%) do 1149,2 mld USD. Aktywa dłużnych funduszy ETF (fixed income ETFs) wzrosły o 13,1 mld USD (5,1%) do rekordowego poziomu 270,8 mld USD. Natomiast towarowe fundusze ETF (commodity ETFs) odnotowały wzrost wartości zarządzanych środków finansowych o 4,3 mld USD (13,8%) do 35,4 mld USD.

Analiza zmian wartości aktywów funduszy ETF w ujęciu geograficznym pokazuje, iż rynek tych instrumentów finansowych rósł w styczniu we wszystkich regionach świata za wyjątkiem Ameryki Łacińskiej. W USA wartość środków finansowych ulokowanych w ETF-ach wzrosła aż o 76,6 mld USD (8,1%) do 1017,0 mld USD (69,6% globalnego rynku tych instrumentów), w Europie o 21,2 mld USD (8,0%) do 287,8 mld USD (19,7% globalnego rynku), w Japonii o 2,5 mld USD (7,1%) do 37,5 mld USD (2,6% globalnego rynku), w Kanadzie o 3,5 mld USD (8,3%) do 45,8 mld USD (3,1% globalnego rynku), w Azji (bez Japonii) o 5,6 mld USD (10,3%) do 59,8 mld USD (4,1% globalnego rynku), zaś w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki o 0,2 mld USD (9,1%) do 2,4 mld USD (0,2% globalnego rynku). W Ameryce Łacińskiej aktywa funduszy ETF zmniejszyły się o 0,2 mld USD (1,9%) do 10,1 mld USD (0,7% globalnego rynku).

W końcu stycznia 2012 r. instrumenty typu ETP były oferowane przez 195 instytucji finansowych. Największy udział w rynku ETP w ujęciu globalnym posiadały: iShares (644,2 mld USD – 39,0% rynku), State Street Global Advisors (291,6 mld USD – 17,7% rynku) oraz Vanguard (187,8 mld USD – 11,4% rynku). Łączna wartość aktywów ETP tych trzech firm stanowiła w końcu stycznia 68% ogółu aktywów globalnego rynku exchange-traded products. Trzej ww. providerzy byli także zdecydowanymi liderami rynku ETF w Stanach Zjednoczonych (z udziałami na poziomie – odpowiednio – 42,0%, 24,1% i 16,3%), natomiast w Europie liderami były iShares (35,1% europejskiego rynku ETP), db x-trackers/db ETC (14,6%) i Lyxor Asset Management /SocGen (12,6%).

W styczniu globalnie największy napływ netto środków finansowych do instrumentów typu ETP odnotowały iShares (11,0 mld USD), Vanguard (6,9 mld USD) i State Street Global Advisors (5,1 mld USD). W USA największy napływ netto kapitału odnotowały iShares (9,5 mld USD), Vanguard (6,9 mld USD) i State Street Global Advisors (4,9 mld USD). W Europie najlepsze saldo nabyć i umorzeń stało się udziałem iShares (1,7 mld USD) i db x-trackers/db ETC (1,1 mld USD).

Liczba funduszy ETF na świecie wzrosła w styczniu o 52 (1,7%) do 3063 (6661 linii notowań). Liczba pozostałych instrumentów finansowych typu ETP wzrosła o 1 (0,1%) do 1211 (1857 linii notowań). Łącznie na giełdach papierów wartościowych w końcu stycznia 2012 r. notowane były zatem 4274 instrumenty finansowe typu ETP posiadające w sumie 8518 linii notowań.

Największymi (pod względem wartości ulokowanych aktywów) instrumentami typu ETP w końcu stycznia były: SPDR S&P 500 (99,0 mld USD), SPDR Gold Trust (71,2 mld USD), Vanguard MSCI Emerging Markets ETF (49,8 mld USD) oraz iShares MSCI EAFE Index Fund (38,5 mld USD). Najwięcej nowych aktywów pozyskały natomiast Vanguard MSCI Emerging Markets ETF (3,25 mld USD) i PowerShares QQQ Trust (3,23 mld USD).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.