Skip to main content

Globalny rynek funduszy ETF i instrumentów typu ETP – luty 2012 r.

Luty 2012 roku był drugim z kolei bardzo udanym miesiącem dla sektora funduszy ETF i innych instrumentów finansowych typu ETP na świecie. Według danych BlackRock wartość aktywów netto funduszy ETF na świecie wzrosła w lutym o 64,1 mld USD (4,4%) do rekordowego poziomu 1524,5 mld USD (dotychczasowy rekord został osiągnięty w kwietniu 2011 r.). Globalny rynek instrumentów typu ETP (oprócz funduszy ETF do tego grona zalicza się również exchange-traded commodities, exchange-traded notes i exchange-traded instruments) odnotował w lutym wzrost aktywów o 126,4 mld USD (8,3%) do 1650,8 mld USD. W pierwszych dwóch miesiącach 2012 r. aktywa ETF-ów na świecie wzrosły o 173,6 mld USD (12,9%), a aktywa całego rynku instrumentów typu ETP o 195,9 mld USD (12,9%).

W lutym do instrumentów typu ETP napłynęło aż 18,4 mld USD nowego kapitału netto (wartość nabyć pomniejszona o wartość umorzeń). To co prawda o 15,7 mld USD mniej niż w styczniu 2011 r., ale o 69% więcej niż w lutym minionego roku oraz o 4 mld USD więcej niż ubiegłoroczna średnia (14,4 mld USD). Według danych BlackRock największy udział w lutowym napływie netto kapitału do instrumentów finansowych typu ETP na świecie (dane dla Stanów Zjednoczonych, Europy, Kanady i Ameryki Łacińskiej) miały akcyjne ETP – 9,0 mld USD (w styczniu było to jednak aż 22,6 mld USD). W tej kategorii największym zainteresowaniem cieszyły się ETP z ekspozycją na rynki emerging markets (+7,9 mld USD). Szczególnym zainteresowaniem inwestorów cieszyły się zwłaszcza akcyjne ETP zorientowane na generowanie dywidendy (dividend-focused equity ETPs), które przyciągnęły 5,2 mld USD nowego kapitału – był to dwudziesty miesiąc z kolei dodatniego napływu środków finansowych to tego typu produktów. Wysokie (choć nie aż tak duże jak w styczniu) dodatnie saldo stało się w lutym udziałem dłużnych ETP – pozyskały one 4,4 mld USD. Do towarowych ETP napłynęło netto 3,8 mld USD, w tym do instrumentów oferujących ekspozycję na rynki metali szlachetnych 2,3 mld USD. Napięcia związane z sytuacją w Iranie spowodowały także wzrost cen ropy, co wzmogło zainteresowanie akcyjnymi i towarowymi ETP powiązanymi z sektorem energetycznym (+2,2 mld USD napływu netto).

Ogółem w styczniu i lutym napływ netto kapitału do instrumentów typu ETP wyniósł 52,4 mld USD i był aż o 111% wyższy niż w analogicznym okresie 2011 roku! Kluczowe znaczenie na wzrost aktywów tych instrumentów miał jednak wzrost wycen instrumentów finansowych oraz kursów walutowych, który wyniósł 143,4 mld USD.

Biorąc pod uwagę tylko rynek funduszy ETF, aktywa akcyjnych ETF-ów (equity ETFs) zwiększyły się w lutym o 56,6 mld USD (4,9%) do 1205,8 mld USD. Aktywa dłużnych funduszy ETF (fixed income ETFs) wzrosły o 6,8 mld USD (2,5%) do 277,6 mld USD. Natomiast towarowe fundusze ETF (commodity ETFs) odnotowały wzrost wartości zarządzanych środków finansowych o 0,4 mld USD (1,1%) do 35,8 mld USD. Wśród innych niż ETF instrumentów typu ETP zdecydowanie dominują towarowe ETP (82,9% tego segmentu rynku).

Analiza zmian wartości aktywów funduszy ETF w ujęciu geograficznym pokazuje, iż rynek tych instrumentów finansowych rósł w lutym we wszystkich regionach świata. W ujęciu wartościowym największe wzrosty odnotowały Stany Zjednoczone – wartość środków finansowych ulokowanych w ETF-ach wzrosła tam o 43,0 mld USD (4,2%) do 1060,0 mld USD (69,5% globalnego rynku tych instrumentów). Znacząco wzrosły również aktywa ETF-ów w Europie – o 13,7 mld USD (4,8%) do 301,5 mld USD (19,8.% globalnego rynku). W pozostałych regionach świata wzrosty były wyraźnie mniejsze – w Japonii o 0,9 mld USD (2,4%) do 37,5 mld USD (2,5% globalnego rynku), w Kanadzie o 2,5 mld USD (5,5%) do 48,3 mld USD (3,2% globalnego rynku), w Azji (bez Japonii) o 3,0 mld USD (5,0%) do 62,8 mld USD (4,1% globalnego rynku), w Ameryce Łacińskiej o 0,7 mld USD (6,9%) do 10,8 mld USD (0,7% globalnego rynku), a w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki o 0,2 mld USD (8,3%) do 2,6 mld USD (0,2% globalnego rynku).

W końcu lutego 2012 r. różnego rodzaju instrumenty typu ETP były oferowane w sumie przez 195 instytucji finansowych. Największy udział w rynku ETP w ujęciu globalnym posiadały: iShares (669,9 mld USD – 38,9% rynku), State Street Global Advisors (297,6 mld USD – 17,3% rynku) oraz Vanguard (200,1 mld USD – 11,6% rynku). Łączna wartość aktywów ETP tych trzech firm stanowiła w końcu stycznia 68% ogółu aktywów globalnego rynku exchange-traded products. Trzej ww. providerzy byli także zdecydowanymi liderami rynku ETF w Stanach Zjednoczonych (z udziałami na poziomie – odpowiednio – 41,9%, 23,6% i 16,7%), natomiast w Europie liderami były iShares (35,3% europejskiego rynku ETP – 119,2 mld USD), db x-trackers/db ETC (14,7% – 49,5 mld USD) i Lyxor Asset Management /SocGen (12,6% – 42,6 mld USD).

W lutym globalnie największy napływ netto środków finansowych do instrumentów typu ETP odnotowały Vanguard (5,7 mld USD) oraz iShares (4,8 mld USD). W USA największy napływ netto kapitału odnotowały również Vanguard (5,6 mld USD) oraz iShares (3,1 mld USD). W Europie najlepsze saldo nabyć i umorzeń stało się udziałem iShares (0,7 mld USD) i UBS Global Asset Management/UBS AG (0,5 mld USD).

Liczba funduszy ETF na świecie wzrosła w lutym o 82 (2,7%) do 3145 (6755 linii notowań). Liczba pozostałych instrumentów finansowych typu ETP wzrosła o 39 (3,2%) do 1250 (1896 linii notowań). Łącznie na giełdach papierów wartościowych w końcu lutego 2012 r. notowanych było zatem 4395 instrumentów finansowych typu ETP posiadających w sumie 8651 linii notowań.

W pierwszych dwóch miesiącach 2012 roku uruchomiono w sumie 159 nowych instrumentów typu ETP, których łączne aktywa w końcu lutego wynosiły 1,8 mld USD. W czołowej dziesiątce produktów o największych aktywach obecnych było 5 instrumentów notowanych na parkietach europejskich oraz 5 notowanych w Azji.

Największymi (pod względem wartości ulokowanych aktywów) instrumentami typu ETP w końcu lutego były: SPDR S&P 500 (99,7 mld USD), SPDR Gold Trust (70,3 mld USD), Vanguard MSCI Emerging Markets ETF (55,0 mld USD), iShares MSCI Emerging Markets Index Fund (40,9 mld USD) oraz iShares MSCI EAFE Index Fund (39,2 mld USD). Najwięcej nowych aktywów pozyskały dotychczas w 2012 roku Vanguard MSCI Emerging Markets ETF (5,7 mld USD) i PowerShares QQQ Trust (3,4 mld USD).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.