Skip to main content

Globalny rynek funduszy ETF i instrumentów typu ETP – grudzień 2011 r.

Po czterech miesiącach gwałtownych zmian wartości aktywów funduszy ETF i instrumentów typu ETP na świecie, w grudniu 2011 r. zmiana ta okazała się minimalna. Według danych BlackRock suma środków finansowych ulokowana w funduszach ETF wzrosła w ostatnim miesiącu 2011 r. jedynie o 3,4 mld USD (0,3%) do 1350,9 mld USD. Z kolei globalny rynek instrumentów typu ETP (oprócz funduszy ETF do tego grona należą również exchange-traded commodities, exchange-traded notes i exchange-traded instruments) odnotował w grudniu spadek aktywów o 18,7 mld USD (1,2%) do 1524,4 mld USD. Złożył się na to dodatni napływ kapitału w wysokości 14,2 mld USD oraz negatywny wpływ wycen instrumentów finansowych oraz kursów walutowych w wysokości ok. 32 mld USD. W tym samym okresie globalny indeks rynków akcji MSCI All Countries World Index (MSCI ACWI) wyrażony w USD zniżkował o 0,3%.

W całym 2011 r. aktywa ETF-ów zwyżkowały o 39,6 mld USD, czyli o 3,0%. W przypadku wszystkich instrumentów typu ETP wzrost wartości aktywów w 2011 r. wyniósł 41,8 mld USD (2,8%). W tym okresie do wszystkich instrumentów typu ETP napłynęło 151,9 mld USD nowego kapitału netto, podczas gdy w 2010 r. było to 169,9 mld USD.

Według danych BlackRock największy udział w grudniowym napływie netto kapitału do instrumentów finansowych typu ETP na świecie (dane dla Stanów Zjednoczonych, Europy, Kanady i Ameryki Łacińskiej) miały akcyjne ETP – 10,5 mld USD. Dodatnie saldo stało się także udziałem dłużnych ETP (6,3 mld USD), podczas gdy z towarowych ETP odpłynęło netto 2,5 mld USD. W całym 2011 r. najwięcej nowego kapitału netto napłynęło do dłużnych ETP (49,8 mld USD), akcyjnych ETP z ekspozycją na rynek Ameryki Północnej (ponad 45 mld USD), globalnych ETP (ponad 25 mld USD) i akcyjnych ETP z ekspozycją na rynek europejski (ok. 15 mld USD). Jedynie w przypadku ETP posiadających ekspozycję na rynki emerging markets wartość umorzeń przekroczyła wartość nabyć (o 1,8 mld USD).

Biorąc pod uwagę tylko rynek funduszy ETF, aktywa akcyjnych ETF-ów zwiększyły się w grudniu zaledwie o 0,4 mld USD (0,04%) do 1057,4 mld USD. Aktywa dłużnych funduszy ETF wzrosły o 6,9 mld USD (2,8%) do poziomu 257,7 mld USD. Natomiast towarowe fundusze ETF odnotowały spadek wartości zarządzanych środków finansowych o 3,7 mld USD (10,6%) do 31,1 mld USD. W całym 2011 roku aktywa akcyjnych funduszy ETF wzrosły jedynie o 3,6 mld USD (0,3%) do 257,7 mld USD, aktywa dłużnych ETF-ów zwiększyły się aż o 50,4 mld USD (24,3%), a aktywa towarowych funduszy ETF spadły o 14,6 mld USD (31,9%).

Analiza zmian wartości aktywów funduszy ETF w ujęciu geograficznym pokazuje, iż rynek tych instrumentów finansowych rósł w grudniu w Stanach Zjednoczonych, Japonii i Kanadzie. W USA wartość środków finansowych ulokowanych w ETF-ach wzrosła aż o 10,1 mld USD (1,1%) do 940,4 mld USD (69,6% globalnego rynku tych instrumentów), w Japonii o 0,9 mld USD (2,6%) do 35,0 mld USD (2,6% globalnego rynku), zaś w Kanadzie o 0,7 mld USD (1,7%) do 42,3 mld USD (3,1% globalnego rynku). Z kolei w Europie aktywa ETF-ów zmniejszyły się o 6,9 mld USD (2,5%) do 266,6 mld USD (19,7% globalnego rynku), w Azji (bez Japonii) o 0,5 mld USD (0,9%) do 54,2 mld USD (4,0% globalnego rynku), natomiast w Ameryce Łacińskiej o 0,7 mld USD (6,4%) do 10,3 mld USD (0,8% globalnego rynku). W krajach Bliskiego Wschodu i Afryki aktywa ETF-ów w grudniu nie uległy zmianie – zgromadzono tam 2,2 mld USD (0,2% globalnego rynku).

W końcu grudnia 2011 r. instrumenty typu ETP były oferowane przez 193 instytucje finansowe. Największy udział w rynku ETP w ujęciu globalnym posiadały: iShares (599,1 mld USD – 39,3% rynku), State Street Global Advisors (270,3 mld USD – 17,7% rynku) oraz Vanguard (170,7 mld USD – 11,2% rynku). Łączna wartość aktywów ETP tych trzech firm stanowiła w końcu grudnia 68% ogółu aktywów globalnego rynku exchange-traded products. Trzej ww. providerzy byli także zdecydowanymi liderami rynku ETF w Stanach Zjednoczonych (z udziałami na poziomie – odpowiednio – 42,3%, 24,2% i 16,1%), natomiast w Europie liderami były iShares (35,5% europejskiego rynku ETP), db x-trackers/db ETC (14,4%) i Lyxor Asset Management (11,6%).

W całym 2011 r. globalnie największy wzrost aktywów ETP odnotowały Vanguard (22,2 mld USD) i State Street Global Advisors (21,2 mld USD), natomiast największy spadek Lyxor Asset Management (-18,5 mld USD). W USA największy wzrost aktywów ETP odnotowały Vanguard (22,1 mld USD) i State Street Global Advisors (20,8 mld USD), natomiast największy spadek Bank of New York (-3,4 mld USD). W Europie największy wzrost aktywów ETP odnotowały iShares (4,1 mld USD) i UBS Global Asset Management/UBS AG (3,1 mld USD), natomiast największy spadek Bank of New York (-17,9 mld USD) i db x-trackers/db ETC (-5,9 mld USD).

Liczba funduszy ETF na świecie wzrosła w grudniu o 29 (1,0%) przekraczając po raz pierwszy w historii trzy tysiące (3011, 6612 linii notowań). W całym 2011 r. ich liczba wzrosła o 551 (22,4%). Liczba pozostałych instrumentów finansowych typu ETP zmniejszyła się natomiast w grudniu o 8 (0,7%) do 1210, a w całym 2011 r. wzrosła o 127 (11,7%). Łącznie na giełdach papierów wartościowych w końcu 2011 r. notowanych było zatem 4221 instrumentów finansowych typu ETP posiadających w sumie 8468 linii notowań.

Największymi (pod względem wartości ulokowanych aktywów) instrumentami typu ETP w końcu 2011 r. były: SPDR S&P 500 (95,3 mld USD), SPDR Gold Trust (63,0 mld USD), Vanguard MSCI Emerging Markets ETF (41,9 mld USD) oraz iShares MSCI EAFE Index Fund (36,6 mld USD). Najwięcej nowych aktywów w 2011 roku (netto) pozyskały natomiast: iShares DAX (DE) (11,6 mld USD), Vanguard MSCI Emerging Markets ETF (7,8 mld USD), SPDR S&P 500 (6,6 mld USD) oraz db x-trackers DAX ETF (5,7 mld USD).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.