Skip to main content

Globalne aktywa rynku ETF/ETP spadły w styczniu o 3,2%

Według danych ETFGI w styczniu 2014 r. aktywa zgromadzone w funduszach typu ETF i instrumentach typu ETP na świecie zmalały o 3,2% do 2,32 bln USD. Było to konsekwencją zarówno obniżenia się wycen instrumentów finansowych znajdujących się w ich portfelach inwestycyjnych, jak też odpływu kapitału netto w wysokości 7,6 mld USD.

Styczeń był trudnym miesiącem tak dla rynków akcji w państwach rozwiniętych, jak i w krajach zaliczanych do rynków wschodzących. Zdaniem Deborah Fuhr, partnera zarządzającego w ETFGI, przyczyną odpływu środków finansowych z ETF/ETP były obawy dotyczące sfery ekonomicznej oraz niepokojów na rynkach wschodzących, obawa przed tym że rynek akcji w Stanach Zjednoczonych jest wykupiony, a także niepewność związana z polityką FED w zakresie ograniczania przezeń zakresu polityki luzowania ilościowego.

Największego odpływu netto kapitału doświadczyły w styczniu akcyjne ETF/ETP (-11,8 mld USD); w znacznie mniejszym stopniu inwestorzy wycofywali środki finansowe z towarowych ETF/ETP (-1,9 mld USD). Z kolei dłużne ETF/ETP odnotowały dodatnie saldo nabyć i umorzeń w wysokości 2,9 mld USD.

W rankingu providerów najlepszy w styczniu okazał się Vanguard, który pozyskał 4,8 mld USD nowych środków netto. Dalsze miejsca zajęły Nomura (+2,4 mld USD) i First Trust (+1,5 mld USD). Najgorszy bilans stał się natomiast udziałem State Street Global Advisors (fundusze ETF SPDR) (-16,5 mld USD) oraz BlackRock (fundusze ETF iShares) (-5,6 mld USD).

Inwestorzy lokujący kapitał w fundusze ETF i instrumenty typu ETP wybierają najchętniej produkty finansowe odwzorowujące indeksy S&P Dow Jones Indexes – łącznie w końcu stycznia ulokowano w nich 657,1 mld USD, co stanowiło 28,3% globalnego rynku tych instrumentów finansowych. Kolejne pozycje w tym zestawieniu zajmowały MSCI (323,6 mld USD, 13,9% rynku) oraz Barclays (197,8 mld USD, 8,5% rynku).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.