Skip to main content

Fundusze ETF z ekspozycją na ceny towarów rolnych i metali w ofercie United States Commodity Funds

Amerykańska spółka United States Commodity Funds (USCF) specjalizująca się w zarządzaniu instrumentami finansowymi mającymi za zadanie naśladowanie ruchów cen towarowych kontraktów futures (w końcu lipca zarządzała środkami finansowymi o wartości ok. 3,2 mld USD), wprowadziła w ostatnich miesiącach na rynek NYSE Arca dwa nowe produkty finansowe.

13 kwietnia 2012 r. na NYSE Arca zadebiutował United States Agriculture Index Fund. Jego celem jest naśladowanie zmian notowań indeksu SummerHaven Dynamic Agriculture Index Total Return. Indeks ten jest benchmarkiem dla inwestorów poszukujących atrakcyjnych stóp zwrotu (przy uwzględnieniu ponoszonego ryzyka) z portfela obejmującego kontrakty futures na towary rolne. Portfel tego indeksu obejmuje wyselekcjonowane kontrakty futures spośród 14 rodzajów kontraktów na towary rolne pochodzenia roślinnego i zwierzęcego: soję, kukurydzę, miękką czerwoną pszenicę ozimą, twardą czerwoną pszenicę ozimą, olej sojowy, mączkę sojową, rzepak, cukier, kakao, cukier, bawełnę, bydło, bydło opasowe i tusze świń (obecnie w portfelu funduszu znajdują się kontrakty na wszystkie towary). Kontrakty są wybierane (zaś ich wagi określane) co miesiąc w oparciu o ilościowe formuły opracowane przez SummerHaven Indexing. Kontrakty będące składnikami indeksu SummerHaven Dynamic Agriculture Index Total Return są przedmiotem obrotu na głównych giełdach w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. Opłata za zarządzanie (management fee) wynosi 0,80% w skali roku.

19 czerwca 2012 r. na NYSE Arca pojawił się United States Metals Index Fund. Dąży on do naśladowania zmian notowań indeksu SummerHaven Dynamic Metals Index Total Return. Indeks ten jest benchmarkiem dla inwestorów poszukujących atrakcyjnych stóp zwrotu (przy uwzględnieniu ponoszonego ryzyka) z portfela obejmującego kontrakty futures na metale przemysłowe i metale szlachetne. Portfel tego indeksu obejmuje wyselekcjonowane kontrakty futures spośród 10 rodzajów kontraktów na następujące metale: aluminium pierwotne, miedź, nikiel, cynk, ołów, cyna, platyna, srebro, pallad i złoto (obecnie w portfelu funduszu znajdują się kontrakty na wszystkie metale). Kontrakty są wybierane (zaś ich wagi określane) co miesiąc w oparciu o ilościowe formuły opracowane przez SummerHaven Indexing. Kontrakty będące składnikami indeksu SummerHaven Dynamic Agriculture Index Total Return są przedmiotem obrotu na głównych giełdach w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii. Opłata za zarządzanie (management fee) wynosi 0,70% w skali roku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.