Skip to main content

Fundusze ETF w Stanach Zjednoczonych – październik 2011 r.

Według danych Investment Company Institute (ICI) w październiku 2011 r. rynek funduszy ETF w Stanach Zjednoczonych zanotował największy w tym roku i prawdopodobnie największy w historii wzrost wartości zarządzanych aktywów. Suma środków finansowych ulokowanych w ETF-ach w USA zwiększyła się w ciągu miesiąca aż o 103,5 mld USD czyli o 10,9% do 1054,9 mld USD. Po miesięcznej przerwie wartość aktywów funduszy w USA ponownie przekroczyła poziom biliona dolarów (po raz pierwszy ten poziom przekroczyła w styczniu br.). Od początku 2011 roku aktywa ETF-ów w Stanach Zjednoczonych wzrosły o 62,9 mld USD, czyli o 6,3%.

W największym stopniu wzrosły aktywa amerykańskich ETF-ów inwestujących na krajowym rynku akcji (domestic equity ETFs). W końcu października zarządzały one środkami o wartości 615,4 mld USD, czyli aż o 64,9 mld USD (11,8%) większymi niż miesiąc wcześniej. W ramach tej kategorii aktywa ETF-ów amerykańskiego szerokiego rynku (broad-based domestic ETFs) powiększyły swój stan posiadania o 44,0 mld USD (12,7%) i w końcu października dysponowały aktywami o wartości 389,9 mld USD. Wśród nich największy wzrost wartości zarządzanych środków w ujęciu nominalnym stał się udziałem funduszy naśladujących indeksy dużych (large cap) i małych spółek (small cap) – odpowiednio o 22,9 mld USD i 6,8 mld USD. Natomiast aktywa ETF-ów odwzorowujących amerykańskie indeksy sektorowe (sector/industry domestic ETFs) zwiększyły się o 20,9 mld USD (10,2%) do 225,5 mld USD. W tej grupie podmiotów największy wzrost aktywów zaliczyły fundusze towarowe (commodities) (o 7,0 mld USD) oraz fundusze surowców naturalnych (natural resources) (o 3,7 mld USD).

W istotnym stopniu wzrosły w październiku również aktywa akcyjnych funduszy ETF opartych na międzynarodowych i globalnych indeksach akcyjncyh (global/international equity ETFs) – aż o 32,6 mld USD (14,0%) do 265,0 mld USD. Zdecydowanie najbardziej w tej grupie zwiększyły się aktywa funduszy rynków wschodzących (emerging markets) – aż o 20,0 mld USD (16,3%); spory wzrost odnotowały również aktywa funduszy międzynarodowych (international) – o 6,1 mld USD.

Aktywa dłużnych funduszy ETF (bond ETFs) zwiększyły się o 5,9 mld USD (3,5%) do 168,3 mld USD. Wśród tej grupy ETF-ów zdecydowanie najwięcej zyskały ETF-y replikujące indeksy obligacji korporacyjnych (corporate bond ETFs) (6,3 mld USD). Co ciekawe spadek wartości zarządzanych aktywów (o blisko 1 mld USD) odnotowały natomiast fundusze odwzorowujące indeksy obligacji skarbowych (government bond ETFs). O 25 mln USD (do 386 mln USD) wzrosły aktywa hybrydowych ETF-ów (hybrid ETFs).

Wartość wyemitowanych w październiku tytułów uczestnictwa funduszy ETF w Stanach Zjednoczonych wyniosła aż 126,8 mld USD i była o 2,0 mld USD (1,6%) wyższa niż we wrześniu. Najwięcej tytułów uczestnictwa wyemitowały fundusze akcji rynku krajowego dużych spółek (60,7 mld USD) i fundusze akcji rynku krajowego małych spółek (14,7 mld USD). Zmniejszyła się natomiast (w stosunku do poprzedniego miesiąca) wartość umorzonych udziałów w ETF-ach – wyniosła ona 106,7 mld USD, czyli o 12,2 mld USD (10,3%) mniej niż we wrześniu. Największą wartość umorzeń odnotowały akcyjne ETF posiadające ekspozycję na segment dużych amerykańskich spółek (56,8 mld USD) i fundusze małych spółek (12,8 mld USD). W rezultacie ogólne saldo nowych emisji i umorzeń tytułów uczestnictwa funduszy ETF wyniosło w październiku +20,1 mld USD, co było drugim najlepszym wynikiem w 2011 roku (nieco lepsze saldo odnotowano tylko w kwietniu). Najlepsze saldo zanotowały fundusze obligacji korporacyjnych (+4,6 mld USD) oraz fundusze emerging markets (+4,5 mld USD). Najgorsze saldo odnotowały fundusze obligacji rządowych (-1,4 mld USD). W pierwszych 10 miesiącach 2011 r. saldo nabyć i umorzeń tytułów uczestnictwa funduszy ETF w USA wyniosło +93,8 mld USD.

Według danych ICI liczba funduszy ETF w Stanach Zjednoczonych wyniosła w końcu października 1114, co oznacza wzrost o 15 w stosunku do września. Najliczniejszą grupę stanowią międzynarodowe/globalne fundusze akcyjne (365 – wzrost w październiku o 1). Za nimi plasują się amerykańskie fundusze akcyjne sektorowe (293 – wzrost o 5) i amerykańskie fundusze akcyjne szerokiego rynku (285 – wzrost o 6). Ponadto na amerykańskim rynku funkcjonują 164 dłużne fundusze ETF oraz 7 hybrydowych funduszy ETF.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.