Skip to main content

Fundusze ETF w Stanach Zjednoczonych – maj 2011 r.

W maju 2011 r. rynek funduszy ETF w Stanach Zjednoczonych odnotował pierwszy od sierpnia 2010 r. spadek wartości zarządzanych aktywów. Według danych Investment Company Institute (ICI) suma środków finansowych ulokowanych w ETF-ach w USA zmniejszyła się o 25,9 mld USD (2,3%) do poziomu 1 087,4 mld USD. W pierwszych pięciu miesiącach 2011 roku aktywa ETF-ów w Stanach Zjednoczonych wzrosły o 95,4 mld USD, czyli o 9,6%.

W największym stopniu zmniejszyły się aktywa amerykańskich ETF-ów inwestujących na rynku krajowym (domestic equity) – w końcu maja były o 20,0 mld USD (3,1%) niższe niż miesiąc wcześniej. Ogółem w podmiotach tych zgromadzono 635,8 mld USD. W ramach tej kategorii aktywa ETF-ów odwzorowujących indeksy sektorowe (sector-industry) zmniejszyły się o 4,1% (9,9 mld USD). W tej grupie podmiotów największy spadek aktywów w ujęciu procentowym osiągnęły fundusze sektora surowców naturalnych (natural resources) (o 8,6%), zaś w ujęciu nominalnym fundusze towarowe (commodities) (o 8,3 mld USD). Fundusze ETF szerokiego rynku amerykańskiego (broad-based) uszczupliły swój stan posiadania o 10,1 mld USD (2,4%) i w końcu maja dysponowały aktywami o wartości 404,5 mld USD. Wśród nich największy spadek wartości zarządzanych środków w ujęciu nominalnym stał się udziałem funduszy naśladujących indeksy dużych spółek (large cap) – o 7,2 mld USD, natomiast w uyjęciu procentowym funduszy małych spółek (small cap) – o 5,3%.

Również akcyjne fundusze ETF powiązane z międzynarodowymi i globalnymi indeksami (global/international equity) zanotowały w maju spadek wartości zarządzanych aktywów – o 8,5 mld USD (2,8%) do 296,9 mld USD. Najbardziej w tej grupie zmniejszyły się aktywa funduszy z ekspozycją na rynek jednego kraju (single country) – o 5,4 mld USD (15,2%).

Aktywa obligacyjnych funduszy ETF odnotowały w maju wzrost wartości o 2,7 mld USD (1,8%) osiągając rekordowy poziom 154,3 mld USD. Wśród tej grupy ETF-ów najwięcej zyskały podmioty replikujące indeksy obligacji rządowych (government bond) (2,4 mld USD). Niewielki wzrost wartości zarządzanych aktywów (o 20 mln USD do 370 mln USD) odnotowały w maju także hybrydowe ETF-y.

Wartość wyemitowanych w maju tytułów uczestnictwa funduszy ETF wyniosła 82,6 mld USD i była o 13,0 mld USD (13,6%) niższa niż w kwietniu. Najwięcej tytułów uczestnictwa wyemitowały fundusze akcji rynku krajowego dużych spółek (29,4 mld USD) i fundusze akcji rynku krajowego małych spółek (12,0 mld USD). Wartość umorzonych udziałów w ETF-ach wyniosła w maju 86,2 mld USD – o 13,2 mld USD (18,1%) więcej niż w kwietniu. Największą wartość umorzeń odnotowały akcyjne ETF posiadające ekspozycję na segment dużych amerykańskich spółek (33,4 mld USD) i fundusze małych spółek (14,0 mld USD). W rezultacie ogólne saldo nowych emisji i umorzeń tytułów uczestnictwa funduszy ETF wyniosło (-3,6 mld USD) – to pierwsze ujemne saldo w 2011 roku i dopiero trzecie w ostatnich 17 miesiącach (od początku 2010 r.). Najlepsze saldo zanotowały fundusze obligacji ETF korporacyjnych (+ 1,9mld USD). Najgorsze saldo odnotowały fundusze akcji rynku krajowego dużych spółek (-3,9 mld USD) i fundusze towarowe (-2,4 mld USD).

Według danych ICI liczba funduszy ETF w Stanach Zjednoczonych wyniosła w końcu maja 1045, co oznacza wzrost o 36 w stosunku do kwietnia. Najliczniejszą grupę stanowią międzynarodowe/globalne fundusze akcyjne (340 – wzrost o 13), amerykańskie fundusze akcyjne sektorowe (275 – bez zmian) i amerykańskie fundusze akcyjne szerokiego rynku (273 – wzrost o 19). Ponadto na amerykańskim rynku funkcjonuje 151 dłużnych funduszy ETF oraz 6 hybrydowych funduszy ETF.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.