Skip to main content

Fundusze ETF w Stanach Zjednoczonych – luty 2011 r.

W lutym 2011 r. rynek funduszy typu ETF (exchange-traded funds) w Stanach Zjednoczonych odnotował szósty z kolei wzrost wartości zarządzanych aktywów. Suma środków finansowych ulokowanych w ETF-ach zwiększyła się o 31,0 mld USD (3,1%) osiągając po raz kolejny rekordowy poziom 1 035,1 mld USD. W pierwszych dwóch miesiącach 2011 roku aktywa ETF-ów w Stanach Zjednoczonych wzrosły już o 43,1 mld USD, czyli o 4,3%.

W największym stopniu zwiększyły się aktywa amerykańskich ETF-ów inwestujących na rynku krajowym (domestic equity) – w końcu lutego były o 29,0 mld USD (4,9%) wyższe niż miesiąc wcześniej. Ogółem w podmiotach tych zgromadzono już 618,5 mld USD. W tej kategorii najbardziej wzrosły aktywa ETF-ów odwzorowujących indeksy sektorowe (sector-industry) – o 14,8 mld USD (7,3%). W tej kategorii największy nominalnie wzrost osiągnęły fundusze towarowe (commodities) (o 8,2 mld USD), wskutek czego ich aktywa po miesięcznej przerwie ponownie przekroczyły poziom 100 mld USD (102,9 mld USD). Największą dynamiką wzrostu aktywów mogły pochwalić się fundusze surowców naturalnych (natural resources) – aż 17,9%. Fundusze ETF szerokiego rynku (broad-based) powiększyły swój stan posiadania o 14,2 mld USD (3,7%) do 400,2 mld USD. Wśród nich największy wzrost wartości zarządzanych środków stał się udziałem funduszy naśladujących indeksy dużych spółek (large cap) – o 6,2 mld USD.

Akcyjne fundusze ETF powiązane z międzynarodowymi i globalnymi indeksami (global/international equity) zanotowały w lutym stosunkowo niewielki wzrost wartości zarządzanych aktywów – o 0,9 mld USD (0,3%) do poziomu 274,0 mld USD. Najbardziej w tej grupie wzrosły aktywa funduszy dających ekspozycję na rynek pojedynczego kraju (single country) – o 3,5 mld USD, natomiast najmocniej spadły aktywa funduszy emerging markets – o 8,7 mld USD. W przypadku tej ostatniej grupy tegoroczny spadek aktywów (spowodowany obawami inwestorów wynikającymi głównie z wydarzeń w Afryce Północnej) wynosi już 16,3 mld USD – obecny poziom aktywów tych ETF-ów (137,8 mld USD) jest zbliżony do stanu z końca września 2010 r.

Aktywa obligacyjnych funduszy ETF również odnotowały w lutym niewielki wzrost wartości – o 1,1 mld USD (0,8%) do 142,3 mld USD. Wśród tych funduszy najwięcej zyskały ETF-y replikujące indeksy obligacji przedsiębiorstw (corporate bond) – 1,0 mld USD. Niewielki wzrost wartości zarządzanych aktywów (o 12 mln USD do 335 mln USD) odnotowały w lutym także hybrydowe ETF-y.

Wartość wyemitowanych w lutym tytułów uczestnictwa funduszy ETF wyniosła 73,7 mld USD i była o 14,2 mld USD niższa niż w styczniu oraz najniższa od kwietnia 2010 r. Najwięcej tytułów uczestnictwa wyemitowały fundusze akcji rynku krajowego dużych spółek (27,5 mld USD) i fundusze akcji rynku krajowego małych spółek (7,1 mld USD). Wartość umorzonych udziałów w ETF-ach wyniosła w lutym 68,0 mld USD – o 10,7 mld USD mniej niż w styczniu. Największą wartość umorzeń odnotowały akcyjne ETF posiadające ekspozycję na segment dużych amerykańskich spółek (27,5 mld USD) i fundusze emerging markets (9,0 mld USD). W rezultacie ogólne saldo nowych emisji i umorzeń tytułów uczestnictwa funduszy ETF wyniosło jedynie 5,7 mld USD. Był to jednak szósty z kolei miesiąc, kiedy znalazło się ono na plusie. Najlepsze saldo zanotowały fundusze surowców naturalnych (+3,2 mld USD) i fundusze dające ekspozycję na rynek pojedynczego kraju (+2,7 mld USD). Najgorsze saldo odnotowały fundusze emerging markets (-7,6 mld USD).

Według danych ICI liczba funduszy ETF w Stanach Zjednoczonych wyniosła w końcu lutego. 956, co oznacza wzrost o 13 w stosunku do stycznia. Najliczniejszą grupę stanowią międzynarodowe/globalne fundusze akcyjne (308 – wzrost o 4), amerykańskie fundusze akcyjne sektorowe (264 – wzrost o 10) i amerykańskie fundusze akcyjne szerokiego rynku (245 – spadek o 2). Ponadto na amerykańskim rynku funkcjonują 133 dłużne fundusze ETF oraz 6 hybrydowych funduszy ETF.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.