Skip to main content

Fundusze ETF w Stanach Zjednoczonych – czerwiec 2011 r.

Według danych Investment Company Institute (ICI) w czerwcu 2011 r. rynek funduszy ETF w Stanach Zjednoczonych odnotował drugi z rzędu spadek wartości zarządzanych aktywów. Suma środków finansowych ulokowanych w ETF-ach w USA zmniejszyła się tym razem o 10,0 mld USD (miesiąc wcześniej było to 25,9 mld USD), czyli o 0,9% do 1 077,3 mld USD. W pierwszym półroczu 2011 roku aktywa ETF-ów w Stanach Zjednoczonych wzrosły jednak o 85,4 mld USD, czyli o 8,6%.

W największym stopniu zmniejszyły się aktywa amerykańskich ETF-ów inwestujących na rynku krajowym (domestic equity) – w końcu czerwca ich wartość wynosiła 626,9 mld USD, czyli była o 8,9 mld USD (1,4%) niższa niż miesiąc wcześniej. W ramach tej kategorii aktywa ETF-ów szerokiego rynku amerykańskiego (broad-based ETFs) uszczupliły swój stan posiadania o 3,1 mld USD (0,8%) i w końcu czerwca dysponowały aktywami o wartości 401,3 mld USD. Wśród nich największy spadek wartości zarządzanych środków w ujęciu nominalnym stał się udziałem funduszy naśladujących indeksy małych spółek (small cap) – o 1,8 mld USD oraz funduszy dużych spółek (large cap) – o 1,4 mld USD. Natomiast aktywa ETF-ów odwzorowujących indeksy sektorowe (sector-industry ETFs) zmniejszyły się o 5,8 mld USD (2,5%). W tej grupie podmiotów największy spadek aktywów dotknął fundusze towarowe (commodities) (o 3,3 mld USD) oraz fundusze surowców naturalnych (natural resources) (o 1,7 mld USD).

Również akcyjne fundusze ETF powiązane z międzynarodowymi i globalnymi indeksami (global/international equity) zanotowały w czerwcu spadek wartości zarządzanych aktywów – o 4,4 mld USD (1,5%) do 292,4 mld USD. Najbardziej w tej grupie zmniejszyły się aktywa funduszy rynków wschodzących (emerging markets) – o 1,5 mld USD oraz międzynarodowych (international) – o 1,2 mld USD.

Aktywa obligacyjnych funduszy ETF odnotowały w czerwcu wzrost wartości o 3,4 mld USD (2,2%) osiągając rekordowy poziom 157,7 mld USD. Wśród tej grupy ETF-ów najwięcej zyskały podmioty replikujące indeksy obligacji rządowych (government bond) (1,8 mld USD). Niewielki wzrost wartości zarządzanych aktywów (o 9 mln USD do 379 mln USD) odnotowały także hybrydowe ETF-y.

Wartość wyemitowanych w czerwcu tytułów uczestnictwa funduszy ETF wyniosła 115,0 mld USD i była aż o 32,4 mld USD (39,3%) wyższa niż w maju. Najwięcej tytułów uczestnictwa wyemitowały fundusze akcji rynku krajowego dużych spółek (57,8 mld USD – blisko dwukrotnie więcej niż w poprzednim miesiącu) i fundusze akcji rynku krajowego małych spółek (11,0 mld USD). Wartość umorzonych udziałów w ETF-ach wyniosła w czerwcu 104,7 mld USD – o 18,5 mld USD (21,4%) więcej niż w maju. Największą wartość umorzeń odnotowały akcyjne ETF posiadające ekspozycję na segment dużych amerykańskich spółek (55,8 mld USD) i fundusze małych spółek (11,7 mld USD). W rezultacie ogólne saldo nowych emisji i umorzeń tytułów uczestnictwa funduszy ETF wyniosło 10,3 mld USD – to drugi najlepszy rezultat w 2011 roku (lepszy – 22,6 mld USD – odnotowano w kwietniu). Najlepsze saldo zanotowały fundusze akcji dużych amerykańskich spółek (+2,0 mld USD), fundusze rynków wschodzących (+1,7 mld USD) i fundusze obligacji korporacyjnych (+ 1,7 mld USD). Najgorsze saldo odnotowały fundusze surowców naturalnych (-1,1 mld USD).

Według danych ICI liczba funduszy ETF w Stanach Zjednoczonych wyniosła w końcu czerwca 1074, co oznacza wzrost o 29 w stosunku do maja. Najliczniejszą grupę stanowią międzynarodowe/globalne fundusze akcyjne (358 – wzrost w czerwcu o 18). Za nimi plasują się amerykańskie fundusze akcyjne sektorowe (280 – wzrost o 5) i amerykańskie fundusze akcyjne szerokiego rynku (277 – wzrost o 4). Ponadto na amerykańskim rynku funkcjonują 153 dłużne fundusze ETF oraz 6 hybrydowych funduszy ETF.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.