Skip to main content

Fundusze ETF na światowych giełdach – kwiecień 2010 r.

Według danych Światowej Federacji Giełd Papierów Wartościowych (World Federation of Exchanges – WFE) zrzeszającej 52 parkiety akcji, kontraktów futures i opcji, w końcu kwietnia na 36 światowych giełdach (brak danych z Mexican Exchange) notowanych było 4325 funduszy ETF – o 124 mniej niż miesiąc wcześniej (dane marcowe uwzględniały jednak 273 fundusze ETF notowane na Mexican Exchange).

W kwietniu – podobnie jak miesiąc wcześniej – zdecydowanie najwięcej nowych funduszy ETF pojawiło się na giełdach europejskich – 118. Liderami pod tym względem okazały się Borsa Italiana (37 nowych funduszy), London Stock Exchange (31), NASDAQ OMX Nordic Exchange (20) oraz SIX Swiss Exchange (16). Mniej funduszy ETF niż w poprzednich miesiącach zadebiutowało tym razem na Deutsche Boerse (10) i NYSE Euronext Europe (4). Na azjatyckich parkietach zadebiutowało 11 nowych ETF-ów – najwięcej na giełdach singapurskiej (5) i australijskiej (4). Z kolei na giełdach amerykańskich pojawiło się zaledwie 20 nowych podmiotów, z czego 12 na NASDAQ OMX, 5 na NYSE Euronext US oraz 3 na TSX Group.

Najwięcej funduszy typu ETF było w końcu kwietnia notowanych w amerykańskiej części NYSE Euronext (1085) oraz na Deutsche Boerse (651). Na rynku amerykańskim istotną giełdą – biorąc pod uwagę liczbę notowanych funduszy ETF – jest również parkiet w Toronto (160). Na Starym Kontynencie najszerszą ofertą funduszy ETF dysponują – poza giełdą we Frankfurcie – NYSE Euronext Europe (529), Borsa Italiana (485) i London Stock Exchange (444). W krajach Azji i Pacyfiku liderami są giełda w Tokio (86), Singapore Exchange (62) i Hong Kong Exchanges (61).

Łączna wartość obrotów ETF-ami w kwietniu na światowych giełdach osiągnęła poziom 531,1 mld USD – to wynik o 8,3% lepszy niż w marcu i najwyższy w 2010 roku. Zdecydowanie najaktywniejsi byli w kwietniu inwestorzy na NYSE Euronext (US) – obrót sięgnął tam 350,1 mld USD (wzrost o 9,3% w porównaniu z marcem). Na drugim miejscu – z obrotami o wartości 88,1 mld USD – uplasowała się NASDAQ OMX (wzrost o 10,3%). W Europie najwyższe obroty ETF-ami miały miejsce na Deutsche Boerse (19,7 mld USD – wzrost wobec marca o 12,6%) oraz NYSE Euronext (Europe) (12,3 mld USD – wzrost o 14,2%). Wśród parkietów azjatyckich prym wiodły pod tym względem giełdy w Hongkongu (5,5 mld USD) i Szanghaju (5,2 mld USD).

Według danych WFE w kwietniu na światowych parkietach zawarto ogółem 24,4 mln transakcji tytułami uczestnictwa funduszy ETF – o 5,8% więcej niż w marcu. Największą liczbę transakcji tymi instrumentami przeprowadzono na NYSE Euronext (US) (17,3 mln), NASDAQ OMX (2,8 mln), TSX Group (0,90 mln) oraz Korea Exchange i Shanghai Stock Exchange (po 0,64 mln). W Europie liderami pod tym względem okazały się Borsa Italiana (0,31 mln), NYSE Euronext (Europe) (0,18 mln) i Deutsche Boerse (0,17 mln).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.