Skip to main content

FTSE Russel ogłosił wyniki corocznego przeglądu klasyfikacji państw

FTSE Russell – globalny dostawca indeksów, danych i usług analitycznych należący do grupy London Stock Exchange – ogłosił w dniu wczorajszym wyniki corocznego przeglądu klasyfikacji krajów (FTSE Annual Country Classification Review) za rok 2017. FTSE Russell formalnie dokonuje przeglądu klasyfikacji państw w ramach serii indeksów FTSE Global Equity Index Series (FTSE GEIS) we wrześniu każdego roku stosując wszechstronną, przejrzystą i spójną metodologię (szczegółowy opis tego procesu – w języku angielskim – znajduje się w załączonym poniżej pliku). W obecnym przeglądzie uwzględniono wyniki najnowszych badań dotyczących klasyfikacji państw oraz informacje zwrotne od niezależnych, zewnętrznych komitetów doradczych FTSE Russell mających na celu przypisanie analizowanych krajów (rynków) do jednej z czterech kategorii: rozwiniętych (Developed), zaawansowanych wschodzących (Advanced Emerging), drugorzędnych wschodzących (Secondary Emerging) oraz granicznych (Frontier).

Po dokonaniu przeglądu we wrześniu 2017 roku spółka FTSE Russel ogłosiła, iż:

  • Polska, obecnie rynek zaawansowany wschodzący, zostanie przeklasyfikowana jak rynek rozwinięty,

  • Kuwejt, obecnie rynek niesklasyfikowany, zostanie zakwalifikowany do grupy rynków drugorzędnych wschodzących,

  • Arabia Saudyjska jest bliska awansu do bardziej rozwiniętych gospodarczo państw (drugorzędnych wschodzących) i zostanie ponownie oceniona w marcu 2018 roku,

  • Akcje chińskich spółek typu A (A-Shares) pozostają na liście obserwacyjnej (Watch List) w celu ich ewentualnego włączenia do grupy drugorzędnych rynków wschodzących,

  • Islandia ma zostać dodana do listy obserwacyjnej w celu jej ewentualnego włączenia do grupy rynków granicznych,

  • Nigieria i Mongolia wypadły z listy obserwacyjnej.

FTSE Russell gratuluje Polsce i Kuwejtowi spełnienia wymagań dotyczących statusu – odpowiednio – rynku rozwiniętego i rynku drugorzędnego wschodzącego. Praktyczna implementacja nowych statusów obu krajów wejdzie w życie we wrześniu 2018 roku.

Cytowany w komunikacie FTSE Russell Mark Makepeace – prezes spółki – pogratulował Polsce i Kuwejtowi, stwierdzając, iż władze obu państw ciężko pracowały, aby osiągnąć ten awans.

Warto dodać, iż jest to dopiero trzeci przypadek od 2001 roku, kiedy jakiś kraj został przez FTSE Russell (wcześniej FTSE) reklasyfikowany do grona rynków rozwiniętych – w 2001 stało się to udziałem Grecji (która jednak w 2016 roku spadła ponownie do grupy państw zaawansowanych rozwiniętych), w 2008 roku Izraela, a w 2009 roku Korei Południowej. Po awansie Polski do tego grona grupa rynków rozwiniętych liczyć będzie 25 państw.

Ekspertyza spółki FTSE Russell w zakresie indeksów oraz jej produkty są szeroko stosowane przez inwestorów instytucjonalnych i detalicznych na całym świecie. Obecnie aktywa o wartości około 15 bilionów USD są benchmarkowane do indeksów FTSE Russell. Od ponad 30 lat wiodący właściciele aktywów, zarządzający aktywami, dostawcy funduszy ETF i banki inwestycyjne wybierają indeksy FTSE Russell jako benchmarki do porównywania z nimi wyników i tworzenia funduszy inwestycyjnych, funduszy ETF, produktów strukturyzowanych i indeksowych instrumentów pochodnych. Indeksy FTSE Russell dostarczają także klientom narzędzi do alokacji aktywów, analizy strategii inwestycyjnych i zarządzania ryzykiem.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.