Skip to main content

Dwa obligacyjne fundusze ETF iShares na amerykańskim parkiecie

Na NYSE Arca pojawiły się dwa fundusze ETF iShares replikujące zachowanie indeksów papierów dłużnych o długich terminach do wykupu.

iShares 10+ Year Credit Bond Fund naśladuje zachowanie Bank of America Merrill Lynch 10+ Year US Corporate and Yankees Index. Benchmark ten indeksem ważonym kapitalizacją rynkową, typu total return, ilustrującym wyniki długoterminowych obligacji amerykańskich przedsiębiorstw oraz obligacji Yankee (obligacje denominowane w USD, emitowane na rynku amerykańskim przez zagraniczne rządy lub przedsiębiorstwa). Wartość wyemitowanych obligacji wchodzących w skład portfela tego indeksu nie może być niższa niż 250 mln USD, zaś czas pozostający do wykupu nie może być niższy niż 10 lat.

iShares 10+ Year Government/Credit Bond Fund odzwierciedla zachowanie Bank of America Merrill Lynch 10+ Year Corporate and Governemnt Index. Jest to indeks typu total return określający wyniki długoterminowych amerykańskich obligacji rządowych i korporacyjnych o ratingu inwestycyjnym. W skład jego portfela wchodzą emitowane publicznie amerykańskie papiery skarbowe, papiery dłużne amerykańskich agencji rządowych, obligacje zagranicznych rządów oraz instrumenty dłużne zarówno amerykańskich, jak i zagranicznych emitentów korporacyjnych.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.