Skip to main content

Dwa nowe ETF-y Exchange Traded Concepts na platformie NYSE Arca

W końcu maja i na początku czerwca 2012 r. spółka Exchange Traded Concepts (ETC) wprowadziła na platformę swoje dwa nowe fundusze ETF. Pierwszy ETF tej firmy – Yorkville High Income MLP ETF – został wprowadzony do obrotu giełdowego w marcu (można o nim przeczytać tutaj).

31 maja 2012 r. miał miejsce debiut funduszu AlphaClone Alternative Alpha ETF. Fundusz ten dąży do naśladowania wyników indeksu AlphaClone Hedge Fund Long/Short Index. Indeks ten, stworzony przez spółkę AlphaClone (jeden z pierwszych providerów indeksów, który współpracuje z wieloma trustami uruchomionymi przez ETC i U.S. Bankcorp Fund Services), jest indeksem typu rules-based, który ma na celu wyselekcjonowanie długich pozycji z informacji ujawnianych publicznie przez fundusze hedgingowe i innych inwestorów instytucjonalnych na temat ich portfela inwestycyjnego. Służy temu opracowana przez spółkę metodologia Clone Score, która mierzy skuteczność menedżerów funduszy hedgingowych (na podstawie ujawnianych publicznie informacji) w ciągu całego cyklu rynkowego (od 2000 r.). Indeks oparty jest również na strategii zabezpieczającej, która dostosowuje skład portfela pomiędzy tylko długimi pozycjami a pozycjami zabezpieczającymi na podstawie technicznych docelowych poziomów cen dla szerokiego indeksu amerykańskiego rynku akcji. W rezultacie fundusz stara się zapewnić inwestorom potencjał alfy, przy jednoczesnym niższym poziomie zmienności całego portfela niż poziom zmienności rynku. Fundusz może wypłacać dochody co kwartał. Jego całkowite koszty (total expenses) wynoszą 0,95% w sakli roku.

12 czerwca 2012 r. na NYSE Arca pojawił się Sustainable North American Oil Sands ETF. Fundusz ten replikuje wyniki indeksu Sustainable North American Oil Sands – indeksu równoważonego, typu rules-based, opracowanego przez spółkę Sustainable Wealth Management. Indeks ten mierzy wyniki spółek prowadzących działalność na terenach piasków roponośnych (oil sands) w Ameryce Północnej, w tym jest zaangażowany w poszukiwanie, produkcję, rafinację, marketing, magazynowanie, transportowanie, wyposażanie i świadczenie usług serwisowych. W portfelu indeksu mogą znajdować się wyselekcjonowane duże i płynne spółki publiczne z Azji, Kanady, Europy i USA (muszą one co kwartał spełniać odpowiednie kryteria odnośnie minimalnego poziomu kapitalizacji i płynności), które inwestują w kanadyjskie piaski roponośne (według ubiegłorocznego raportu International Energy Agency (IEA) piaski te są największym źródłem ropy naftowej poza państwami należącymi do OPEC). Liczba uczestników indeksu waha się od 25 do 40, w zależności od głębokości rynku (na początku października było ich 39). Fundusz może wypłacać dochody co kwartał. Wskaźnik kosztów (expense ratio) wynosi 0,50% w skali roku.

Obok spółki ETC, która pełni funkcję doradcy inwestycyjnego obu funduszy, funkcję ich subdoradcy pełni spółka Index Management Solutions.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.