Skip to main content

Dłużny fundusz ETF inwestujący na rynkach wschodzących w ofercie WisdomTree

9 sierpnia na NYSE Arca odbyło się pierwsze notowanie tytułów uczestnictwa funduszu ETF WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund. Zapewnia on ekspozycję instrumenty dłużne denominowane w lokalnej walucie emitowane przez kraje zaliczane do tzw. rynków wschodzących. W dniu 18 sierpnia w strukturze geograficznej portfela funduszu dominowały obligacje Malezji (11,5%), Brazylii (11,5%), Meksyku (11,4%), Tajlandii (7,8%), RPA (7,7%), Polski (7,6%), Turcji (7,6%) oraz Korei (7,5%). Ponadto 12,0% portfela stanowiły amerykańskie bony skarbowe. Pond względem jakości kredytowej przeważają obligacje AAA (29,0%), A- (19,3%), A (12,0%) oraz A+ (11,6%).

Fundusz jest aktywnie zarządzany przez WisdomTree, zaś funkcję subdoradcy pełni Mellon Capital Management Corporation. Zdaniem WisdomTree jest to instrument, który powinien zainteresować wielu amerykańskich inwestorów z uwagi na potencjalną niską korelację oraz aprecjację tych walut wobec amerykańskiego dolara. Całkowite koszty (total expense ratio) funduszu wynoszą 0,55%. W momencie startu aktywa funduszu wynosiły 125 mln USD.

WisdomTree jest sponsorem funduszy ETF i spółką zajmującą się zarządzaniem ETF-ami przy wykorzystaniu własnej metodologii opartej na fundamentalnie ważonych indeksach. W produktach zarządzanych przez spółkę lub w instrumentach opartych o indeksy opracowane przez WisdomTree ulokowanych zostało dotychczas około 7,6 mld USD. WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund jest pierwszym dłużnych ETF-em oferowanym przez tę spółkę – zarządza ona ponadto 34 akcyjnymi ETF-ami (12 z nich posiada ekspozycję na rynek amerykański, zaś 22 na rynki międzynarodowe) oraz ośmioma walutowymi (w tym trzema posiadającymi ekspozycję na waluty rynków rozwiniętych oraz pięcioma posiadającymi ekspozycję na waluty rynków wschodzących – m.in. na chińskiego juana, brazylijskiego reala i indyjską rupię). Jednym z najważniejszych ETF-ów w ofercie spółki jest WisdomTree India Earnings Fund, którego aktywa w końcu lipca przekroczyły 1 miliard USD – według WisdomTree to największy i najpłynniejszy ETP (exchange-traded product) oferujący inwestorom dostęp do indyjskiego rynku kapitałowego.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.