Skip to main content

David Blitzer przechodzi na emeryturę

Spółka S&P Dow Jones Indices (S&P DJI) – jeden z największych na świecie dostawców indeksów – ogłosiła, iż po blisko 40 latach pracy w S&P Global (do firmy tej należy S&P DJI) w sierpniu 2019 r. na emeryturę przejdzie dr David Blitzer. Jak celnie skomentował to na Tweeterze Josh Brown, prezes Ritholz Wealth Management, Blitzer to „najpotężniejszy człowiek na Wall Street, o którym nigdy nie słyszeliście”.

Blitzer nadzoruje zarządzanie indeksami w przypadku całej oferty indeksowej S&P Dow Jones Indices oraz jest przewodniczącym różnych komitetów indeksowych S&P DJI, w tym także takich „ikonicznych” indeksów jak Dow Jones Industrial Average (od 2012 r. kiedy spółka S&P kupiła Dow Jones Indices) czy S&P 500 – najczęściej replikowany indeks na świecie.

Zdaniem Douglasa L. Petersona – prezesa i dyrektora generalnego S&P Global – wraz z powołaniem w 1995 roku Davida Blitzera na stanowisko przewodniczącego Komitetu ds. Amerykańskich Indeksów Akcyjnych (U.S. Equity Index Comittee) rozpoczęła się nowa era w zarządzaniu indeksami. Poziom przejrzystości, uczciwości i niezależności, jaki przyniósł David Blitzer wprowadził do naszej globalnej rodziny indeksów jest powodem, dla którego S&P DJI jest postrzegany jako złoty standard w branży indeksowania.

Podczas swojej długoletniej kariery w S&P Global David Blitzer zajmował wiele wysokich stanowisk. Dołączył do The McGraw-Hill Companies (obecnie S&P Global), spółki macierzystej S&P DJI, we wrześniu 1980 roku jako ekonomista przedsiębiorstw. W 1982 r. został mianowany głównym ekonomistą Standard & Poor`s, zaś w 1989 roku dołączył do Komitetu Indeksowego (Index Comittee), ostatecznie stając się jego przewodniczącym w 1995 roku.

Od czasu objęcia funkcji przewodniczącego Komitetu Indeksowego dr Blitzer jest jednym z najbardziej znanych, zaufanych i rozchwytywanych liderów w branży finansowej. Jego wkład w funkcjonowanie rynków finansowych pomógł niezliczonej rzeszy inwestorów, analityków, dziennikarzy, rządów i profesjonalistów z branży inwestycyjnej poruszać się po zmiennych rynkach finansowych i efektywnie określać ogólną kondycję światowego rynku akcji.

David Blitzer został wyróżniony wieloma prestiżowymi nagrodami, wśród których ostatnią jest „William F. Sharpe Indexing Lifetime Achievement Award” z 2012 roku. W 2000r oku dr Blitzer znalazł się na liście 30 najbardziej wpływowych osób w świecie inwestycji magazynu Smart Money plasując się na siódmej pozycji. W roku 1998 został wybrany najlepszym ekonomistą w Stanach Zjednoczonych otrzymując „Blue Chip Economic Forecasting Award” za najdokładniejsze przewidywanie głównych wskaźników ekonomicznych przez cztery lata z rzędu.

Kiedy Blitzer rozpoczął w 1995 r. piastowanie funkcji szefa Komitetu Indeksowego aktywa pasywnych funduszy ETF i funduszy indeksowych stanowiły zaledwie 3% aktywów amerykańskiego rynku (według Morningstara). Zanim oficjalnie ustąpi ze swojego stanowiska liczba ta może przekroczyć 50 procent (według agencji Bloomberg). Jak powiedział Blitzer Yahoo Finance „Myślę, że wzrost pasywnego zarządzania jest zasłużony. Może nie każdy ETF i fundusz indeksowy, ale w zdecydowanej większości inwestorzy wiedzą, co te fundusze posiadają, koszty są dla nich dość skromne i widzą ich wyniki inwestycyjne”.

Blitzer przeżywał czasami także trudne chwile, wynikające z faktu, że np. indeks S&P 500 nie jest (tak jak większość innych indeksów na świecie) zarządzany w oparciu o bardzo konkretne kryteria (rules-based index), lecz decyzje na temat tego indeksu podejmuje (czasami w sposób nieco uznaniowy) Komitet Indeksowy w oparciu nie tylko o ścisłe zasady, ale także o własne przekonania. Blitzer był m.in. atakowany za pozostawienie akcji spółki AIG w portfelu indeksu S&P 500 w czasie kryzysu finansowego, kiedy to 90% akcji firmy przejął amerykański Skarb Państwa. Tymczasem w regulaminie indeksu, któremu Blitzer i Komitet Indeksowy starają się być wierni, obecność spółki w indeksie wymaga minimum 50% free float`u.

Blitzer jest także autorem lub współautorem wielu artykułów naukowych i komentarzy publikowanych m.in. The Journal of Portfolio Management i The Journal of Index Investing oraz książek (m.in. „Outpacing the PROs Rusing indexesto beat Wall Street`s savviest money managers”, czy „What`s the economcy is trying to tell you? Everyone`s guide to understanding and profiting from the economy”).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.