Skip to main content

Chiński państwowy fundusz majątkowy inwestuje w ETF-y

Według danych amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych (Securities and Exchange Commission – SEC) China Investment Corporation – CIC) – jeden z największych na świecie państwowych funduszy majątkowych (sovereign wealth funds – SWF) – zwiększa ekspozycję na różnego rodzaju klasy zagranicznych aktywów poprzez lokowanie środków finansowych w fundusze ETF.

Według listopadowej publikacji Economic Observer CIC zarządzał aktywami o wartości 288 mld USD ( i może zwrócić się do Rady Państwa ChRL o przeniesienie kolejnych 200 mld USD z chińskich rezerw walutowych), zaś w ubiegłym roku przeznaczył ok. 60 mld USD na inwestycje w zagraniczne aktywa finansowe. Według SEC fundusz ten zainwestował w aktywa notowane w Stanach Zjednoczonych 9,6 mld USD, z czego około 25% stanowiły exchange-traded funds posiadające ekspozycję m.in. na rynki akcji poszczególnych państw, rynki emerging markets oraz rynki towarowe.

CIC posiada w swoim portfelu m.in. fundusze iShares, w tym np. iShares MSCI Japan Index Fund, FTSE/Xinhua China 25, MSCI Emerging Markets, MSCI EAFE, Russell 2000, S&P Global Energy Sector i S&P Global Materials Sector. Ponadto posiada ekspozycję na rynek złota (poprzez fundusze Market Vectors Gold Miners i SPDR Gold Shares) oraz na rynek towarowy (poprzez SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF). Wśród inwestycji sektorowych China Investment Corporation warto wymienić m.in. Consumer Discretionary Select Sector Fund, SPDR S&P International Energy Sector ETF, SPDR S&P International Financial Sector ETF, SPDR S&P International Industrial Sector ETF oraz Materials Select Sector SPDR Fund.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.