Skip to main content

Aktywa ETF w Stanach Zjednoczonych – październik 2009 r.

Według danych Investment Company Institute (ICI) wartość aktywów exchange-traded funds w Stanach Zjednoczonych zmniejszyła się w październiku o 1,98 mld USD (-0,3%) do poziomu 691,4 mld USD. To znacznie gorszy rezultat od wrześniowego, kiedy to wartość aktywów ETF w USA zwiększyła się o 36,46 mld USD (więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj).

Październikowy spadek był rezultatem zmniejszenia się wartości aktywów ulokowanych w akcyjnych funduszach ETF posiadających ekspozycję na lokalne indeksy (domestic equity) (spadek o 11,4 mld USD do 403,4 mld USD, czyli o 2,7%), co z kolei było rezultatem spadku wartości aktywów w ETF odzworowujących amerykańskie indeksy szerokiego rynku (broad-based), które skurczyły się o 11,5 mld USD (-4,2%) do 264,5 mld USD, w szczególności zaś funduszy naśladujących indeksy dużych spółek (large cap) (-6,1 mld USD, -3,6%) oraz funduszy zaangażowanych w sektorze małych firm (small cap) (-3,4 mld USD, -9,3%). Wartość aktywów sektorowych funduszy ETF zanotowała minimlany wzrost (o 0,13 mld USD, czyli o 0,1%) do poziomu 138,9 mld USD, za co odpowiedzialne były fundusze towarowe (commodities), których aktywa wzrosły o 2,7 mld USD (4,2%), podczas gdy większość pozostałych ETF z tej kategorii odnotowała spadek wartości aktywów (nominalnie największy fundusze powiązane z sektorem finansowym (-1,1 mld USD), zaś w ujeciu procentowym fundusze powiązane z sektorem opieki zdrowotnej (-8,2%).

Aktywa pozostałych głównych grup funduszy ETF odnotowały wzrosty: funduszy akcyjnych powiązanych z międzynarodowymi i globalnymi indeksami o 5,6 mld USD (3,1%) do 188,4 mld USD (w tej kategorii w zdecydowanie największym stopniu zwiększyły się aktywa funduszy rynków wschodzących – o 4,7 mld USD, czyli o 5,2%), funduszy obligacji o 3,7 mld USD (3,9%) (w tym gronie najwięcej zyskały ETF obligacji korporacyjnych – 1,5 mld USD i obligacji rządowych – 1,2 mld USD) oraz funduszy hybrydowych o 5 mln USD (2,9%).

Wartość wyemitowanych w październiku jednostek ETF wyniosła 66,9 mld USD i była niższa niż we wrześniu o 6,6 mld USD (-8,9%) do 66,9 mld USD. Najwięcej jednostek wyemitowały fundusze akcji rynku krajowego dużych spółek (28,4 mld USD) i fundusze akcji rynków wschodzących (6,3 mld USD). Natomiast wartość umorzonych jednostek zmniejszyła się w październiku (w porównaniu z poprzednim miesiącem) o 4,5 mld USD (-7,1%) do 59,5 mld USD. Największą wartość umorzeń odnotowały akcyjne ETF posiadające ekspozycję na segment dużych (32,1 mld USD) i małych amerykańskich spółek (5,4 mld USD).

Ogólne saldo nowych emisji i umorzeń jednostek ETF było dodatnie i wyniosło 7,4 mld USD (o 2,0 mld USD mniej niż we wrześniu), co oznacza że spadek wartości środków finansowych ulokowanych w ETF w Stanach Zjednoczonych w październiku był spowodowany spadkiem wartości papierów wartościowych w ich portfelach. Najlepszym saldem mogły pochwalić się fundusze akcji rynków wschodzących (+2,5 mld USD ) i fundusze międzynarodowe posiadające ekspozycję na jeden kraj (+1,0 mld USD), natomiast najgorsze saldo zanotowały fundusze akcyjne rynku amerykańskiego odzwierciedlające koniunkturę w segmencie małych spółek (-2,2 mld USD) i w segmencie średnich firm (-1,2 mld USD). Od początku 2009 roku wartość emisji przewyższyła wartość umorzeń o 70,15 mld USD, podczas gdy w analogicznym okresie 2008 r. dodatnie saldo wyniosło 108,89 mld USD.

Według danych ICI liczba funduszy ETF w Stanach Zjednoczoncyh wzrosła w październiku o 9 do 756. Największą reprezentację posiadają amerykańskie fundusze akcyjne sektorowe (229 – wzrost w październiku o 2), międzynarodowe fundusze akcyjne (227 – wzrost o 4) i amerykańskie fundusze akcyjne szerokiego rynku (211 – wzrost o 3). Najmniej liczne są dłużne ETF (83) i nybrydowe (6).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.