Skip to main content

Aktywa ETF w Stanach Zjednoczonych – kwiecień 2010 r.

Kwiecień okazał się trzecim z kolei udanym miesiącem dla amerykańskiego rynku exchange-traded funds. Według danych Investment Company Institute (ICI) – instytucji monitorującej rynek instytucji wspólnego inwestowania w Stanach Zjednoczonych – wartość aktywów tych podmiotów zwiększyła się w kwietniu o 25,5 mld USD (3,2%) osiągając rekordową wartość 830,9 mld USD. Od początku bieżącego roku wartość środków finansowych zarządzanych przez amerykańskie ETF-y wzrosła o 53,7 mld USD, czyli o 6,9%.

Wzrostowi wartości aktywów funduszy ETF sprzyjała korzystna koniunktura na amerykańskich parkietach, co – biorąc pod uwagę strukturę amerykańskiego rynku exchange-traded funds, gdzie blisko 60 procent aktywów zgromadzonych jest w funduszach akcyjnych rynku krajowego – przesądza o kierunku trendu na całym rynku ETF-ów w USA. Wzrost wartości aktywów tych podmiotów wyniósł w kwietniu 16,0 mld USD (3,4%), co stanowiło blisko 63 proc. całkowitego przyrostu wartości aktywów ETF-ów na całym rynku. Wśród funduszy akcyjnych rynku amerykańskiego w największym stopniu zwiększyły się aktywa ETF-ów odwzorowujących indeksy szerokiego rynku (broad-based) (o 9,4 mld USD %) do 323,4 mld USD. Co ciekawe, w odróżnieniu od poprzednich miesięcy w tej grupie największy wzrost wartości zarządzanych środków stał się udziałem funduszy naśladujących indeksy małych spółek (small cap) (4,1 mld USD – 10,0%) oraz indeksy średnich spółek (mid cap) (2,4 mld USD – 6,1%).

Wartość aktywów sektorowych funduszy ETF zanotowała wzrost o 6,6 mld USD (4,1%) do poziomu 167,2 mld USD. W tej kategorii pięć grup funduszy odnotowało wzrost aktywów (największy – o 4,1 mld USD – fundusze rynku towarowego), natomiast spadek stał się udziałem czterech kategorii funduszy (największy – o 0,7 mld USD – dotyczył funduszy branży opieki zdrowotnej).

Aktywa funduszy akcyjnych powiązanych z międzynarodowymi i globalnymi indeksami odnotowały wzrost o 5,9 mld USD (2,8%) osiągając poziom 218,6 mld USD. W tej kategorii tradycyjnie już najwięcej zyskały fundusze emerging markets (4,0 mld USD) przekraczając poziom 110 mld USD (110,7 mld USD). W ujęciu procentowym największy wzrost aktywów stał się udziałem funduszy replikujących indeksy globalne – 4,6% (wzrost o 0,9 mld USD do 21,0 mld USD).

Wzrost wartości zarządzanych środków zanotowały także fundusze obligacji – o 3,5 mld USD (3,0%) do 121,4 mld USD oraz fundusze obligacji – ich aktywa wzrosły o 34 mln USD (16,5%) do 240 mln USD. Wśród funduszy obligacji w ujęciu nominalnym najwięcej zyskały ETF-y obligacji korporacyjnych (1,7 mld USD, 3,0%) oraz obligacji rządowych (1,2 mld USD, 2,4%), zaś w ujęciu procentowym ETF-y międzynarodowych obligacji (6,7%).

Wartość wyemitowanych w kwietniu tytułów uczestnictwa funduszy ETF wyniosła 73,2 mld USD (najmniej od listopada 2009 r.) i była niższa niż w marcu o 26,4 mld USD (-26,5%). Najwięcej tytułów uczestnictwa wyemitowały fundusze akcji rynku krajowego dużych spółek (25,1 mld USD), fundusze akcji rynku krajowego małych spółek (10,1 mld USD) oraz fundusze akcji sektora finansowego (6,0 mld USD). Wartość umorzonych udziałów w ETF-ach spadła w porównaniu z poprzednim miesiącem o 16,8 mld USD (-21,5%) do 61,5 mld USD (najmniej od listopada ubiegłego roku). Największą wartość umorzeń odnotowały akcyjne ETF posiadające ekspozycję na segment dużych (27,5 mld USD) i małych amerykańskich spółek (8,1 mld USD). W rezultacie ogólne saldo nowych emisji i umorzeń tytułów uczestnictwa funduszy ETF wyniosło w kwietniu 11,7 mld USD – było zatem o 9,6 mld USD (45,0%) niższe niż w marcu. Najlepsze saldo zanotowały fundusze akcji rynków wschodzących (3,7 mld USD), fundusze akcji rynku amerykańskiego replikujące indeksy małych spółek (2,0 mld USD), międzynarodowe fundusze akcji (1,3 mld USD) oraz fundusze obligacji korporacyjnych (1,2 mld USD). Najgorsze saldo odnotowały natomiast fundusze akcji rynku amerykańskiego replikujące indeksy dużych spółek (-2,5 mld USD).

Liczba funduszy ETF w Stanach Zjednoczonych wyniosła w kwietniu 865, co oznacza wzrost o 26 w stosunku do końca marca. Największą reprezentację posiadają międzynarodowe/globalne fundusze akcyjne (271 – wzrost o 12), amerykańskie fundusze akcyjne sektorowe (246 – wzrost o 13) i amerykańskie fundusze akcyjne szerokiego rynku (232 – wzrost o 1). Ponadto na amerykańskim rynku – według danych ICI – funkcjonuje 110 funduszy dłużnych oraz 6 funduszy hybrydowych.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.