Skip to main content

Aktywa ETF w Stanach Zjednoczonych – grudzień 2009 r.

Według danych Investment Company Institute (ICI) – instytucji monitorującej rynek funduszy inwestycyjnych w Stanach Zjednoczonych – wartość aktywów exchange-traded funds w grudniu wzrosła w stosunku do listopada o 39,2 mld USD (5,3%) do najwyższego w historii poziomu 777,1 mld USD. W całym 2009 roku aktywa ulokowane w funduszach typu ETF zwiększyły swoją wartość o 245,8 mld USD, czyli o 46,3%.

Podobnie jak w listopadzie, także za grudniowy wzrost aktywów funduszy ETF odpowiedzialne były fundusze akcji, w szczególności zaś te, które replikują lokalne (amerykańskie) indeksy (domestic equity). Wartość aktywów ulokowanych w tego rodzaju podmiotach zwiększyła się o 29,5 mld USD (6,8%) do poziomu 460,6 mld USD. Wśród tych funduszy wyraźnie większą popularnością cieszyły się w grudniu ETF-y odwzorowujące indeksy szerokiego rynku (broad-based), których aktywa wzrosły o 25,0 mld USD (9,0%) przekraczając poziom 300 miliardów dolarów (304,0 mld USD). W tej kategorii z kolei największy wzrost wartości zarządzanych środków stał się udziałem funduszy naśladujących indeksy dużych spółek (large cap) (+16,8 mld USD, +9,6%); nieco większą dynamikę zanotowały ETF-y replikujące indeksy małych spółek (small cap) – 11,6%. Wartość aktywów sektorowych funduszy ETF zanotowała stosunkowo niewielki wzrost (o 4,4 mld USD, 2,9%) do poziomu 156,6 mld USD. W tym gronie „lokomotywami” wzrostów były fundusze sektora technologicznego (+1,3 mld USD, 14,2%) oraz fundusze nieruchomości (+1,1 mld USD, 10,4%). Nieznaczny spadek wartości aktywów w tej grupie odnotowały fundusze towarowe (-228 mln USD), fundusze sektora finansowego (-147 mln USD) i fundusze sektora surowców naturalnych (-130 mln USD).

Aktywa funduszy akcyjnych powiązanych z międzynarodowymi i globalnymi indeksami zwiększyły się 7,0 mld USD (3,5%) do 209,3 mld USD. W tej kategorii zdecydowanie największym zainteresowaniem inwestorów cieszyły się fundusze rynków wschodzących (wzrost WAN o 5,2 mld USD, czyli o 5,0%), których aktywa (108,6 mld USD) stanowią już ponad połowę aktywów zgromadzonych przez tę kategorię funduszy ETF (51,9%).

Trwa dobra passa funduszy obligacji – w grudniu ich aktywa wzrosły o 2,8 mld USD (2,7%) do 107,0 mld USD. W tym gronie najwięcej zyskały ETF-y obligacji korporacyjnych (1,6 mld USD, 3,1%) oraz obligacji rządowych (0,6 mld USD, 1,5%)

Jedyną grupą funduszy ETF, która zanotowała w grudniu spadek wartości zarządzanych środków były fundusze hybrydowe (spadek o 11 mln USD, 6,1%).

Wartość wyemitowanych w grudniu ETF-ów wyniosła 93,6 mld USD i była wyższa niż w listopadzie aż o 23,3 mld USD (33,2%). Najwięcej tytułów uczestnictwa wyemitowały fundusze akcji rynku krajowego dużych spółek (46,9 mld USD) i fundusze akcji rynku krajowego małych spółek (6,9 mld USD). Natomiast wartość umorzonych ETF-ów wzrosła w porównaniu z poprzednim miesiącem o 6,9 mld USD (12,6%) do 62,2 mld USD. Największą wartość umorzeń odnotowały akcyjne ETF posiadające ekspozycję na segment dużych (33,1 mld USD) i małych amerykańskich spółek (5,4 mld USD). Ogólne saldo nowych emisji i umorzeń jednostek ETF było dodatnie i wyniosło 31,3 mld USD. Było ono ponad dwukrotnie większe (+109,6%) niż w listopadzie i zdecydowanie najwyższe w 2009 roku. Najlepszym saldem mogły pochwalić się w grudniu fundusze akcji rynku amerykańskiego replikujące indeksy dużych spółek (+13,8 mld USD mld USD ) i fundusze rynków wschodzących (+3,2 mld USD), natomiast najgorsze saldo zanotowały fundusze sektora surowców naturalnych (-0,5 mld USD). W całym 2009 roku wartość emisji przewyższyła wartość umorzeń o 116,5 mld USD – to wartość o 60,8 mld USD (-34,3%) niższa niż w 2008 roku.

Według danych ICI liczba funduszy ETF w Stanach Zjednoczonych wyniosła w grudniu 797 (wzrost o 18 w stosunku do końca listopada). Największą reprezentację posiadają międzynarodowe fundusze akcyjne (244), amerykańskie fundusze akcyjne sektorowe (228) i amerykańskie fundusze akcyjne szerokiego rynku (222). Najmniej liczne są dłużne ETF (98) i hybrydowe (5).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.