Skip to main content

152 mld USD nowych aktywów netto trafiło do funduszy ETF i instrumentów typu ETP na świecie w I półroczu

Jak poinformowała spółka ETFGI monitorująca rynek funduszy typu ETF (exchange-traded fund) i instrumentów typu ETP (exchange-traded product), w pierwszej połowie 2015 r. odnotowano na świecie rekordowy napływ netto środków finansowych do ww. instrumentów finansowych (152 mld USD). Tym samym pobity został ubiegłoroczny rekordowy rezultat odnotowany w pierwszych sześciu miesiącach 2014 r. (130 mld USD). Najwięcej nowego kapitału zasiliło ETF-y i ETP notowane na giełdach w Stanach Zjednoczonych (103 mld USD); dotychczasowy najlepszy wynik zanotowany na rynku amerykańskim w pierwszym półroczu 2012 r. wyniósł 76 mld USD. Rekordowy popyt na ETF-y i ETP był widoczny również na europejskich parkietach – do instrumentów tych trafiło 40 mld USD nowego kapitału (w I półroczu 2014 r. było to 32 mld USD). Jak podkreśliła Deborah Fuhr – partner zarządzający w ETFGI – wyniki te zostały osiągnięte, mimo iż na sytuację rynkową w pierwszym półroczu wpływało szereg niepewności: sytuacja w Grecji i jej konsekwencje dla strefy euro, obawy dotyczące terminu podniesienia stóp procentowych przez FED, zmienność notowań na chińskich giełdach oraz wybuch MERS w Korei Południowej. Biorąc pod uwagę klasę aktywów największą popularnością w okresie do stycznia do czerwca bieżącego roku cieszyły się akcyjne ETF/ETP (+101,7 mld USD); kolejne miejsca zajęły dłużne ETF/ETP (+35,4 mld USD) i towarowe ETF/ETP (+4,2 mld USD). Z kolei wśród dostawców instrumentów indeksowych czołowe miejsca zajęły spółki: BlackRock (fundusze ETF iShares) (+52,1 mld USD), Vanguard (+44,8 mld USD), WisdomTree (+20,3 mld USD) oraz Deutsche Bank (głównie fundusze ETF db x-trackers) (+19,1 mld USD).

W czerwcu, mimo niesprzyjających warunków rynkowych (indeks S&P 500 zniżkował o 2%), ETF i ETP zostały zasilone środkami finansowymi netto o wartości 24,8 mld USD. Nowy kapitał płynął przede wszystkim do akcyjnych ETF/ETP (+27,9 mld USD). Ujemne saldo nabyć i odkupień stało się udziałem zarówno instrumentów z ekspozycją na rynek długu (-4,0 mld USD), jak też towarowych ETF/ETP (-479 mln USD). Największym zainteresowaniem cieszyły się produkty indeksowe oferowane przez BlackRock i Vanguard (po +8,1 mld USD); trzecie miejsce zajęła Yuanta (+3,3 mld USD).

W końcu czerwca na światowych parkietach notowane były 5823 ETF-y i instrumenty typu ETP, które posiadały łącznie 11 295 linii notowań. Znajdowały się one w obrocie na 62 giełdach w 51 państwach, a ich dostawcami było 259 instytucji finansowych. Całkowite aktywa zgromadzone w tego typu produktach wynosiły w końcu minionego miesiąca 2971 mld USD.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.