Skip to main content

10 lat australijskiego rynku funduszy ETF

Cztery dni temu minęło 10 lat od debiutu pierwszego funduszu ETF na rynku australijskim. 27 sierpnia 2011 r. na Australian Securities Exchange (ASX) w Sydney odbyło się pierwsze notowanie tytułów uczestnictwa SPDR S&P/ASX 200 Fund.

Według danych BlackRock w końcu kwietnia br. na australijskim parkiecie notowanych było 29 miejscowych funduszy ETF i instrumentów typu ETP oraz 21 ETF/ETP na zasadzie cross-listingu oferowanych przez siedmiu providerów na jednej giełdzie papierów wartościowych.

Miejscowe ETF-y działają jako Managed Investment Schemes (MIS), znane także jako „managed funds”, „pooled investment” lub „collective investment”. Mają one często formę unit trusts zarejestrowanych przez ASIC (Australian Securities and Investments Commission) i uregulowanych przez Corporations Act 2001.

W Australii, w przeciwieństwie do wielu innych rynków, aktywa inwestowane w ETF/ETP notowane na zasadzie cross-listingu są rozliczane przez Clearing House Electronic Sub-register System (CHESS), wskutek czego ich aktywa są również wliczane do ogólnej wartości aktywów ETFs/ETPs w Australii.

W końcu kwietnia wartość aktywów ETFs/ETPs notowanych w Australii wynosiła 5 952,1 mln USD. Największym providerem tych instrumentów finansowych na rynku australijskim (biorąc pod uwagę wartość aktywów jest State Street Global Advisors (3 253,5 mln USD w siedmiu lokalnych ETF/ETP, co stanowi 54,7% rynku). Drugą pozycję zajmuje iShares (1 281,8 mln USD w czterech lokalnych funduszach i 19 funduszach notowanych także na innych parkietach, co stanowi 21,5% rynku).

Największymi funduszami ETF i instrumentami ETP w Australii w końcu kwietnia były: SPDR S&P/ASX 200 Fund (2,53 mld USD), ETFS Physical Gold (0,65 mld USD), SPDR S&P/ASX 200 Listed Property Fund (0,33 mld USD), iShares S&P 500 Index Fund (0,31 mld USD) i SPDR S&P/ASX 50 Fund (0,30 mld USD).

Najchętniej replikowanymi indeksami przez ETFs/ETPs w Australii są, podobnie zresztą jak na całym świecie, indeksy Standard & Poor`s (4 363,0 mln USD – 28 notowań) i MSCI (538,5 mln USD – 11 notowań).

Według prognoz firmy BlackRock do końca 2013 r. aktywa ulokowane w australijskich ETFs i ETPs przekroczą poziom 10 mld USD. Przewidywania te oparte są na ty, iż średnia roczna stopa wzrostu aktywów ETFs/ETPs w najbliższych latach wyniesie 20-30%. Wzrostowi zainteresowania ze strony klientów detalicznych powinny sprzyjać zmiany prawne, takie jak Australia’s Future of Financial Advice Reform. Z kolei inwestorzy profesjonalni będą zwiększać wykorzystanie ETF-ów w ich własnych Self Managed Super Funds (SMSFs) – ten segment jest obecnie wart ok. 400 mld USD i jest największym segmentem rynku australijskiego.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.