Skip to main content

Znaczący wzrost wartości aktywów funduszy indeksowych w lutym

Według naszych obliczeń, na podstawie danych o wartości aktywów netto (WAN) funduszy inwestycyjnych gromadzonych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA), w lutym 2014 r. aktywa 6 funduszy indeksowych działających na polskim rynku zwiększyły się o 26,6 mln zł (12,6%) do 237,5 mln zł. Od początku roku wzrost aktywów wyniósł w sumie 32,2 mln zł (15,7%), podczas gdy w tym samym okresie 2013 r. aktywa funduszy indeksowych zmniejszyły się o 1,3 mln zł (0,8%).

Aktywa pięciu funduszy indeksowych odwzorowujących indeksy krajowego rynku akcji lub indeksy pochodne tych indeksów (subfundusze Quercus lev i Quercus short zarządzane przez Quercus TFI, (sub)fundusze Ipopema m-Indeks FIO i Ipopema Short Equity zarządzane przez Ipopema TFI oraz subfundusz Altus Short zarządzany przez Altus TFI) zwiększyły się w minionym miesiącu o 12,2% do 232,5 mln zł. Zdecydowanie największy wzrost aktywów (o 31,4 mln zł) odnotował subfundusz Quercus lev naśladujący wyniki indeksu WIG20 lev; wartość jego jednostki uczestnictwa wzrosła w lutym aż o 14,4%. Jest to największy fundusz indeksowy w Polsce – zarządza on środkami o wartości 186,6 mln zł. Minimalny wzrost aktywów stał się także udziałem funduszu Ipopema m-Indeks FIO, natomiast w przypadku pozostałych podmiotów zanotowano niewielki spadek wartości aktywów (największy – o 5,2 mln zł – zanotował Quercus short).

Aktywa subfunduszu Quercus Gold – towarowego funduszu o charakterze indeksowym (odwzorowuje on zmiany cen na rynku złota inwestycyjnego) – zwiększyły się w lutym o 1,24 mln zł (32,4%) do 5,07 mln zł. Wartość jego jednostki uczestnictwa wzrosła w minionym miesiącu o 6,1%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.