Skip to main content

Zmiany w indeksach na GPW obowiązujące od 2015 r.

Od początku przyszłego roku na GPW będą obowiązywały zmiany w głównych indeksach giełdowych, które zostały ogłoszone we wrześniu br. (patrz tutaj). Indeks WIG20, będący indeksem cenowym skupiającym 20 najbardziej płynnych spółek na GPW, pozostanie głównym wskaźnikiem koniunktury giełdowej. Jednocześnie GPW nadal będzie publikowała indeks WIG30. Natomiast nie będą publikowane indeksy pochodne do niego: WIG30short i WIG30lev.

Zmiany indeksów największych spółek będą miały wpływ na indeksy średnich i małych spółek. Indeks mWIG40 będzie publikowany na dotychczasowych zasadach oraz wznowiona zostanie publikacja indeksu sWIG80. Jednocześnie GPW zaprzestanie publikowania indeksów WIG50 i WIG250.

Zmiany będzie miały również wpływ na rynek instrumentów pochodnych. GPW będzie koncentrować się na rozwoju rynku instrumentów pochodnych i promowaniu instrumentów bazujących na indeksie WIG20. Do obrotu nie zostaną wprowadzone instrumenty pochodne na indeksy WIG30 i WIG50.

Szczegółowe informacje nt. zmian prawnych dotyczących indeksów, które zostały przyjęte w końcu października 2014 r., są dostępne tutaj.

Tabela 1. Główne zmiany w indeksach na warszawskiej giełdzie

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.