Skip to main content

Wzrost aktywów funduszy indeksowych mimo potężnych giełdowych spadków

Według danych Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami wartość aktywów zgromadzona w trzech funduszach indeksowych funkcjonujących w Polsce wzrosła w sierpniu o 7,5 mln zł (7,8%) przekraczając poziom 100 mln zł (103,26 mln zł). Wydarzenie to jest warte szczególnego podkreślenia, gdyż miało ono miejsce w skrajnie niesprzyjających warunkach jeśli chodzi o inwestycje na rynku akcji w sierpniu – także na rynku funduszy (aktywa funduszy akcyjnych ogółem zmniejszyły się w ubiegłym miesiącu aż o 17,0%). Od początku 2011 r. aktywa funduszy indeksowych zwiększyły się już o 61,4 mln zł (146,9%).

Motorem wzrostu aktywów funduszy indeksowych w sierpniu był subfundusz Quercus short odwzorowujący zachowanie indeksu WIG20short – giełdowe spadki sprawiły, iż środki finansowe ulokowane w tym podmiocie zwiększyły się trzyipółkrotnie (254%) do 40,0 mln zł. Minimalny wzrost aktywów odnotował również Ipopema m-Indeks FIO naśladujący zachowanie indeksu mWIG40 (o 3,2% do 13,1 mln zł). Bardzo istotny spadek aktywów stał się natomiast udziałem podążającego za indeksem WIG20lev subfunduszu Quercus lev – na koniec sierpnia zgromadzono w nim 50,1 mln zł, czyli o 30,1% mniej niż w końcu lipca.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.