Skip to main content

Wolniejsze tempo wzrostu aktywów funduszy indeksowych w listopadzie

Według danych Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami na temat wartości aktywów netto krajowych funduszy inwestycyjnych w końcu listopada, łączna wartość środków finansowych ulokowanych w trzech działających obecnie w naszym kraju funduszach indeksowych wzrosła w minionym miesiącu o 3,47 mln zł (13,7%) do poziomu 28,72 mln zł. Mimo mniejszej dynamiki wzrostu wartości aktywów niż w poprzednich miesiącach, listopadowy rezultat należy uznać za pozytywny, biorąc pod uwagę niezbyt korzystną koniunkturę na warszawskim parkiecie w drugiej połowie listopada.

Największą dynamikę wzrostu aktywów netto odnotował – tak jak miesiąc wcześniej – subfundusz Quercus lev wchodzący w skład Quercus Parasolowy SFIO (33,9%). Podmiot ten także w ujęciu nominalnym zanotował największy wzrost aktywów (o 2,45) mln zł. Największym funduszem indeksowym w Polsce pozostał jednak Ipopema m-Indeks FIO, który zarządza aktywami netto o wartości 11,54 mln zł.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.