Skip to main content

Wideokomentarz GPW: „Inwestowanie Indeksowe – instrumenty finansowe typu ETN i ETC”

  • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) objęła patronat nad książką „Inwestowanie Indeksowe – instrumenty finansowe typu ETN i ETC” autorstwa profesora Tomasza Miziołka, profesora Katedry Finansów i Inwestycji Międzynarodowych na Uniwersytecie Łódzkim
  • To pierwsza polska książka na temat instrumentów typu ETC i ETN
  • Publikacja będzie miała swoją premierę w najbliższych tygodniach

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) systematycznie pracuje nad rozwojem produktów oferowanych polskim inwestorom oraz nad szerzeniem wiedzy na temat inwestowania na giełdzie. Jednym z produktów, które jak pokazują międzynarodowe trendy i statystyki mają olbrzymi potencjał rozwoju, są instrumenty typu ETF, ETC i ETN do inwestowania pasywnego.

O ile fundusze typu ETF są już znane wielu polskim inwestorom, o tyle instrumenty typu ETC i ETN, które działają podobnie do ETF-ów, ale dają ekspozycje na surowce czy kryptowaluty, pozostają jeszcze nowością. Sposobem na pogłębienie wiedzy w tym temacie będzie pierwsza polska książka na temat instrumentów typu ETC i ETN autorstwa profesora Uniwersytetu Łódzkiego Tomasza Miziołka.

Publikacja zatytułowana „Inwestowanie Indeksowe – instrumenty finansowe typu ETN i ETC” będzie miała swoją premierę w najbliższych tygodniach. Książka składa się z dwóch części. Pierwsza z nich podzielona została na trzy rozdziały poświęcone inwestowaniu indeksowemu.

– W pierwszym rozdziale została przedstawiona idea i najważniejsze cechy inwestowania indeksowego. Ponadto zostały scharakteryzowane najważniejsze zalety tego rodzaju podejścia inwestycyjnego oraz wady towarzyszące tego typu inwestowaniu. W kolejnej części scharakteryzowane zostały indeksy rynku finansowego, przede wszystkim indeksy akcyjne, indeksy papierów dłużnych, indeksy towarowe, walutowe i kryptowalutowe, a także indeksy zmienności. W trzeciej części zostały przedstawione kryteria, jakie inwestor powinien wziąć pod uwagę przy wyborze instrumentów indeksowych. Zostały również scharakteryzowane kryteria, jakie należy uwzględnić przy wyborze dostawcy takiego instrumentu indeksowego oraz kryteria, jakie należy wziąć pod uwagę, jeżeli chcemy inwestować na określonej giełdzie papierów wartościowych – powiedział prof. Tomasz Miziołek, autor książki „Inwestowanie Indeksowe – instrumenty finansowe typu ETN i ETC” w cotygodniowym „Wideokomentarzu GPW” zamieszczonym na oficjalnym kanale Giełdy w mediach społecznościowych.

Druga część książki poświęcona będzie już w całości instrumentom finansowym typu ETN i ETC.
 
– Instrumenty finansowe typu ETN i ETC zostały scharakteryzowane w dwóch odrębnych rozdziałach. Została przedstawiona podstawowa idea funkcjonowania tych instrumentów finansowych, ich najważniejsze cechy, dostępne rodzaje oraz ryzyka związane z inwestowaniem w instrumenty ETN i ETC. W kolejnym rozdziale instrumenty typu ETN i ETC zostały porównane z instrumentami typu ETF oraz funduszami indeksowymi. W kolejnych dwóch rozdziałach scharakteryzowany został światowy rynek instrumentów typu ETN i ETC, głównie jest to rynek amerykański i europejski, ale także rynek między innymi w Korei Południowej, Kanadzie, a nawet w Kazachstanie. Ostatni rozdział dotyczy pierwszego instrumentu typu ETC, który został wprowadzony w sierpniu 2023 roku na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie: The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC wprowadzonym przez HANetf – dodał prof. Tomasz Miziołek.

Autor publikacji, Tomasz Miziołek jest profesorem Katedry Finansów i Inwestycji Międzynarodowych na Uniwersytecie Łódzkim. Zajmuje się międzynarodowym rynkiem finansowym, w szczególności instytucjami finansowymi wspólnego inwestowania oraz indeksami rynku finansowego. Jest założycielem i redaktorem naczelnym portalu etf.com.pl.

GPW objęła patronat nad książką „Inwestowanie Indeksowe – instrumenty finansowe typu ETN i ETC”.

„Wideokomentarze GPW” zamieszczane są na oficjalnym koncie Giełdy na portalu YouTube GPW.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.