Skip to main content

Rekordowy poziom aktywów funduszy indeksowych w końcu lipca

Nieco lepsze nastroje panujące na rynku akcji w Warszawie w lipcu (w stosunku do czerwca) przyczyniły się do wyraźnego (dwucyfrowego) wzrostu aktywów funduszy indeksowych powiązanych z rynkiem akcji, a tym samym do wzrostu aktywów całego rynku funduszy indeksowych w Polsce. Według naszych obliczeń (na podstawie danych o wartości aktywów poszczególnych funduszy gromadzonych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA)) aktywa 10 funduszy o charakterze indeksowym zwiększyły się w ubiegłym miesiącu o 15,2 mln zł (9,2%) do rekordowego poziomu 180,18 mln zł. W pierwszych siedmiu miesiącach 2013 r. aktywa tej grupy funduszy zwiększyły się o 18,85 mln zł (11,7%), podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku wzrost aktywów wyniósł 15,86 mln zł (16,2%).

Wartość środków finansowych ulokowanych w pięciu funduszach indeksowych odwzorowujących indeksy krajowego rynku akcji lub indeksy pochodne tych indeksów (subfundusze Quercus lev i Quercus short zarządzane przez Quercus TFI, (sub)fundusze Ipopema m-Indeks FIO i Ipopema Short Equity zarządzane przez Ipopema TFI i subfundusz Altus Short zarządzany przez Altus TFI) zwiększyła się w lipcu o 15,9 mln zł (10,1%) do 172,94 mln zł. Spośród nich zdecydowanie największy wzrost aktywów odnotował Quercus lev naśladujący wyniki indeksu WIG20 lev – o 25,03 mln zł do rekordowego poziomu 136,15 mln zł (jego jednostka uczestnictwa zyskała na wartości w minionym miesiącu 12,6%). Z kolei największy spadek aktywów (o 7,78 mln zł do 14,09 mln zł) stał się udziałem subfunduszu Quercus short odwzorowującego indeks WIG20short; wartość jego jednostki uczestnictwa zmniejszyła się w lipcu o 6,1%.

W lipcu zakończył działalność subfundusz Quercus Gold short (w końcu czerwca jego aktywa wynosiły zaledwie 127 tys. zł), który umożliwiał zarabianie na spadkach cen złota (jak poinformowało Quercus TFI ostatni inwestor umorzył w lipcu jednostki tego subfunduszu). Aktywa pozostałych pięciu towarowych subfunduszy indeksowych zarządzanych przez Quercus TFI (Quercus Gold lev, Quercus Oil lev, Quercus Oil short, Quercus Wheat lev i Quercus Wheat short) zmniejszyły się w minionym miesiącu o 0,64 mln zł (8,1%) do 7,24 mln zł. Z tego grona spadek aktywów zanotowały cztery subfundusze (największy Quercus Wheat lev – o 0,56 mln zł do 1,27 mln zł). Dwa subfundusze odnotowały wzrost wartości zarządzanych aktywów – największy Quercus Gold lev (o 0,47 mln zł do 1,52 mln zł). Największymi aktywami wśród towarowych subfunduszy indeksowych zarządza Quercus Oil short (3,84 mln zł). Najwyższą stopę zwrotu wypracował w lipcu Quercus Oil lev (16,3%), natomiast największą stratę poniósł Quercus Oil short (-9,8%).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.