Skip to main content

QUERCUS lev najlepszym funduszem w III kwartale 2010 r.

Jeden z trzech działających na polskim rynku funduszy indeksowych – subfundusz QUERCUS lev wchodzący w skład funduszu QUERCUS Parasolowy SFIO i zarządzany przez Quercus TFI – osiągnął w III kwartale br. zdecydowanie najwyższą stopę zwrotu wśród krajowych funduszy inwestycyjnych otwartych adresowanych do klientów indywidualnych. W okresie od 30 czerwca do 30 września 2010 r. wartość jednostki uczestnictwa QUERCUS lev zwiększyła się aż o 29,96%, podczas gdy dwa kolejne najlepsze fundusze w III kwartale nie zdołały przekroczyć 20-proc. zysku (ING (L) Ameryki Łacińskiej – 18,79%, ING (L) Rynków Wschodzących – 15,60%). W tym samym okresie indeks WIG20 lev obliczany przez GPW w Warszawie, który jest odwzorowywany przez QUERCUS lev, wzrósł o 30,84%.

Od początku działalności, tj. od 28 maja 2010 r., do 30 września 2010 r. QUERCUS lev wypracował zysk na poziomie 24,63% – w tym samym okresie indeks WIG20 lev zyskał na wartości 13,89%.

Dobry rezultat osiągnął w III kwartale także fundusz Ipopema m-Indeks FIO zarządzany przez Ipopema TFI, którego jednostka uczestnictwa (kat. B) zyskała na wartości 12,83%, podczas gdy indeks mWIG40 zyskał w analogicznym okresie 11,78%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.