Skip to main content

PZU idzie po miliardy złotych na inwestycje w Trójmorzu

PZU ma ambitny plan przyciągnięcia do Polski i regionu Trójmorza miliardów złotych. Obok powołania Business Council of Growing Europe, TFI PZU uruchomiło sprzedaż trzech nowych funduszy inwestycyjnych na platformie inPZU. Pierwszy z nich oparty jest o nowoutworzony Indeks GPW CEEplus, w którego skład wchodzi 114 środkowoeuropejskich spółek o wysokiej wartości i płynności.

Kolejnym dużym sukcesem jest dzisiejsze ogłoszenie startu sprzedaży dwóch nowych unikatowych funduszy pasywnych typu feeder, opracowanych przez TFI PZU we współpracy z Goldman Sachs Asset Management. Informację o nowych funduszach ogłoszono w trakcie debaty „CEEPlus Indeks: Szanse i korzyści dla Europy Środkowowschodniej i inwestorów”, w której uczestniczyła między innymi Sheila Patel, Prezes Goldman Sachs Asset Management.

Od 22 stycznia PZU oferuje na platformie inPZU dwa nowe unikatowe fundusze pasywne typu feeder opracowane przez TFI PZU we współpracy z Goldman Sachs Asset Management. Zapowiedź tej współpracy miała miejsce w marcu 2019 roku podczas podsumowania realizacji strategii #nowePZU. Dodatkowo TFI PZU uruchamia subfundusz inPZU Akcje CEEplus, który powstał przy współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych i w oparciu o indeks GPW CEEplus.

Od 22 stycznia na platformie inPZU będą dostępne trzy nowe subfundusze pasywne:

• inPZU Goldman Sachs ActiveBeta® Akcje Amerykańskich Dużych Spółek,

• inPZU Goldman Sachs ActiveBeta® Akcje Rynków Wschodzących,

• inPZU Akcje CEEplus.

Współpraca PZU z GSAM

TFI PZU uzupełnia w ten sposób swoją ofertę dostępną na platformie internetowej inPZU o kolejne innowacyjne rozwiązania w zakresie funduszy akcyjnych. PZU daje polskim inwestorom unikatowy pośredni dostęp do produktów pasywnych (dzięki funduszom typu feeder), przy których zarządzaniu GSAM stosuje podejście ActiveBeta®.

Tego typu fundusze mają na celu osiągnięcie lepszego profilu ryzyka i zwrotu z inwestycji w całym cyklu inwestycyjnym w porównaniu do tradycyjnych funduszy ETF opartych o wielkość indeksu i ważonych wartością kapitalizacji rynkowej spółek. Wiele strategii inwestycyjnych, które zostaną wykorzystane w ramach funkcjonowania oferowanych przez PZU funduszy, zostało opracowanych w oparciu o wiedzę i doświadczenie ekspertów GSAM.

Paweł Surówka, prezes PZU SA: „Celem współpracy PZU z GSAM jest wykorzystanie kluczowych kompetencji każdej z firm. GSAM wnosi doświadczenie wiodącej na świecie firmy inwestycyjnej, natomiast PZU oferuje unikatowe zdolności zarządzania aktywami w Polsce i regionie Europy Środkowowschodniej. Ogłoszona kilka miesięcy temu współpraca wchodzi w życie, co cieszy mnie tym bardziej, że dowodzi zaufania GSAM do naszej stabilnej pozycji Grupy PZU. Jestem dumny, że PZU gra w inwestycyjnej lidze mistrzów.”

Sheila Patel, prezes GSAM: “Cieszymy się perspektywą współpracy z PZU, dzięki której ich klienci będą mieć jeszcze szerszy wybór produktów inwestycyjnych. Polska to atrakcyjny rynek dla usług z zakresu zarządzania aktywami. Społeczeństwo staje się coraz zamożniejsze, a zapotrzebowanie na rozwiązania inwestycyjne rośnie. Dzięki tym produktom klienci w Polsce będą mogli lokować środki na międzynarodowych rynkach, korzystając z kompetencji wypracowanych dekadami doświadczeń.”

W ramach współpracy TFI PZU będzie dążyć do udostępnienia swoim klientom produktów zarządzanych lub współzarządzanych przez GSAM w swojej sieci dystrybucji. To założenie odnosić się będzie mogło m.in. do oferowania wspólnych innowacyjnych rozwiązań inwestycyjnych na platformie inpzu.pl. Tak jak w przypadku pozostałych funduszy indeksowych, na platformie inPZU nie będą pobierane opłaty za nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa.

Współpraca TFI PZU z GPW

Dodatkowo PZU uruchamia na platformie inPZU subfundusz inPZU Akcje CEEplus, który powstał przy współpracy z GPW i w oparciu o nowostworzony indeks GPW CEEplus.

Marek Dietl, prezes GPW: „Kraje Europy Środkowej i Wschodniej są strefą najwyższego wzrostu gospodarczego w Unii Europejskiej. Coraz więcej inwestorów pyta nas o możliwości skorzystania z tego dynamicznego rozwoju. Naszą odpowiedzią jest CEEPlus – indeks Trójmorza. Kupując jeden instrument finansowy inwestor ma udział w rozwoju ponad 100 największych i najbardziej płynnych spółek z Chorwacji, Czech, Polski, Słowenii, Rumunii i Węgier. Kolejne kraje dołączą wkrótce, a w dalszych planach mamy utworzenie indeksu spółek regionalnych, które uwzględniają kryteria ESG w swojej strategii rozwoju.”

Indeks CEEplus jest publikowany od 4 września 2019 roku na podstawie wartości portfela największych i najbardziej płynnych spółek notowanych na giełdach z regionu Europy Środkowej z Chorwacji, Czech, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier. Wartość bazowa indeksu ustalona została na dzień 3 września 2019 r. i wynosiła 1000,00 pkt. CEEplus jest indeksem cenowym, co oznacza że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę jedynie ceny zawartych w nim transakcji, a nie uwzględnia się dochodów z tytułu dywidend. Udział jednej spółki w indeksie jest ograniczany do 10 proc., natomiast sumaryczny udział spółek, z których udział każdej przekracza 5 proc., jest ograniczany do 40 proc. Udział spółek z jednej giełdy z regionu nie może przekroczyć 50 proc.

PZU konsekwentnie pracuje nad poszerzeniem oferty produktów i usług, które będą skrojone pod potrzeby Polaków. Dlatego uruchomiła innowacyjną platformę inPZU, która umożliwia inwestowanie w fundusze pasywne z oferty TFI PZU. Platforma jest dostępna dla klientów 24 godziny na dobę, z każdego miejsca i na dowolnym urządzeniu mobilnym. Z oferty inPZU mogą korzystać klienci indywidualni oraz instytucjonalni. Platforma została wyróżniona przez branżę nagrodami za rewolucję w inwestycjach i wprowadzenie pierwszych, w pełni autorskich funduszy pasywnych w Polsce. Nigdy wcześniej inwestowanie nie było tak atrakcyjne ze względu na opłaty za zarządzanie funduszami. Na platformie inPZU każdy fundusz ma stałą niską opłatę: 0,5 proc. Od uruchomienia serwisu inPZU do funduszy indeksowych inPZU SFIO napłynęło już 123 mln zł.

Promocja „500 za 500”

Wraz z uruchomieniem trzech nowych subfunduszy pasywnych startuje promocja „500 za 500”. Promocja przeznaczona jest dla pierwszych 500 nowych klientów inwestujących w fundusze dostępne na inPZU. Ci, którzy otworzą promocyjny portfel inwestycyjny w serwisie i wpłacą na start min. 500 zł oraz przez kolejne 11 miesięcy będą regularnie dopłacać po min. 500 zł miesięcznie, po 13 miesiącach otrzymają premię w wysokości 500 zł brutto.

Robert Kubin, prezes TFI PZU: „Platforma inPZU to przełom i rewolucja na rynku. Dzięki ekspertom PZU do Polski trafiły wreszcie rozwiązania znane na świecie od wielu lat, czyli fundusze pasywne, które obecnie są jednymi z najbardziej cenionych i popularnych rozwiązań inwestycyjnych. Teraz dzięki współpracy z Goldman Sachs Asset Management możemy zaproponować klientom jeszcze atrakcyjniejszą ofertę.”

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.