Skip to main content

Ponad 150 mln zł aktywów funduszy indeksowych

W końcu listopada 2012 r. aktywa funduszy indeksowych w Polsce przekroczyły poziom 150 mln zł. Według danych zgromadzonych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA) oraz według informacji o wartości aktywów funduszu Altus short wzrosły one w minionym miesiącu o 10,6 mln zł (7,6%) do 140,83 mln zł. Od początku 2012 r. aktywa funduszy indeksowych zwiększyły się o 53,40 mln zł, czyli o 54,5%.

Według danych IZFiA wartość środków finansowych ulokowanych w trzech funduszach indeksowych odwzorowujących indeksy rynku akcji lub indeksy pochodne indeksów akcyjnych (subfundusze Quercus lev i Quercus short zarządzane przez Quercus TFI oraz fundusz Ipopema m-Indeks FIO zarządzany przez Ipopema TFI) zwiększyła się w listopadzie o 8,01 mln zł (5,9%) do 143,75 mln zł. Aktywa utworzonych na początku maja br. sześciu towarowych funduszy indeksowych (są one powiązane z cenami złota, ropy naftowej i pszenicy – Quercus Gold lev, Quercus Gold short, Quercus Oil lev, Quercus Oil short, Quercus Wheat lev i Quercus Wheat short), które przez IZFiA są klasyfikowane jako fundusze towarowe, wzrosły w ubiegłym miesiącu o 2,63 mln zł (51,6%) do 7,71 mln zł. Natomiast według danych Altus TFI aktywa uruchomionego we wrześniu br. funduszu Altus short zmniejszyły się w listopadzie o 0,01 mln zł do 0,05 mln zł.

Spośród akcyjnych i pochodnych akcyjnych funduszy indeksowych w listopadzie najbardziej wzrosła wartość aktywów netto subfunduszu Quercus lev, który odwzorowuje wyniki indeksu WIG20 lev – o 17,75 mln zł do 103,46 mln zł. Wartość jego jednostki uczestnictwa wzrosła w minionym miesiącu o 9,4%. Wzrost aktywów odnotował także fundusz Ipopema m-Indeks FIO naśladujący wyniki indeksu mWIG40 – o 225 tys. zł do 14,21 mln zł (jednostka uczestnictwa tego funduszu zyskała na wartości 3,7%). Spadek aktywów odnotował natomiast Quercus short (jest on powiązany z indeksem WIG20 lev) – o 9,96 mln zł do 26,08 mln zł (wartość jego jednostki zniżkowała w listopadzie o 4,4%). Jednostka uczestnictwa funduszu Altus short straciła na wartości 6,4%.

Wśród towarowych funduszy indeksowych zarządzanych przez Quercus TFI wzrost aktywów zanotowało pięć subfunduszy (największy – Quercus Wheat lev – o 1,00 mln zł oraz Quercus Oil lev – o 0,69 mln zł), natomiast nieznaczny spadek wartości aktywów zanotował jedynie Quercus Wheat short (o 12 tys. zł). Największymi aktywami w tym gronie zarządzają subfundusze Quercus Gold lev (2,50 mln zł) oraz Quercus Wheat short (1,65 mln zł). Spośród towarowych funduszy indeksowych najwyższą stopę zwrotu wypracował w listopadzie Quercus Oil lev (5,0%), natomiast największą stratę poniósł Quercus Wheat lev (-4,7%).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.