Skip to main content

Obniżenie opłat giełdowych za wprowadzanie ETF-ów na GPW w Warszawie

Uchwałą nr 1287/2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie postanowił obniżyć do wysokości 1 tys. zł stawkę opłaty giełdowej pobieranej za każde kolejne wprowadzenie do obrotu giełdowego ETF-ów oznaczonych danym kodem ISIN, o której mowa w pkt 1.3.2 Załączników Nr 2 i 3 do Regulaminu Giełdy.

Uchwała wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i będzie obowiązywać do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.