Skip to main content

Nowy indeks giełdowy WIGPlus uzupełnił rodzinę indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie dopełniła rodzinę indeksów WIG20, mWIG40 oraz sWIG80 i z dniem 1 grudnia 2011 roku rozpoczęła publikację nowego wskaźnika – WIGPlus, który umożliwia śledzenie koniunktury w grupie najmniejszych spółek notowanych na Głównym Rynku GPW.

W skład indeksu WIGPlus wchodzą spółki, które nie kwalifikują się do indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80 i jednocześnie należą do segmentu 5PLUS, czyli ich przeciętna wartość rynkowa z ostatniego kwartału mieści się w przedziale od 5 do 50 mln euro. Pierwszy skład indeksu został wyznaczony w oparciu o ranking sporządzony na koniec października 2011 roku.

Portfel indeksu WIG-Plus prezentuje poniższy plik.

W przeciwieństwie do indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80 liczba spółek w nowym indeksie nie jest stała i wynika z liczby spółek, które znalazły się w ostatnim rankingu i spełniają kryteria uczestnictwa w tym indeksie. Dzięki swojej konstrukcji, indeks WIGPlus jest efektywnym narzędziem do śledzenia koniunktury wśród najmniejszych spółek giełdowych, a w połączeniu z indeksem mWIG40 i sWIG80 może stanowić punkt odniesienia do oceny inwestycji w średnie i małe spółki, czy być podstawą do konstrukcji na jego podstawie funduszy inwestycyjnych.

Zasady przeprowadzania zmian okresowych i nadzwyczajnych indeksu WIGPlus oraz częstotliwość jego publikacji są analogiczne jak w przypadku indeksu sWIG80: po ostatniej sesji stycznia, kwietnia, lipca i października będzie wyznaczana lista uczestników indeksu, zaś same zmiany okresowe są przeprowadzane po sesji w trzeci piątek marca, czerwca, września oraz grudnia. Udziały największych spółek w indeksie są ograniczane do 10%, a nadzwyczajne zmiany WIG20, mWIG40 czy sWIG80 pociągają za sobą zmiany w indeksie WIGPlus. Bieżące wartości indeksu będą podawane co minutę od rozpoczęcia do zakończenia sesji.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.