Skip to main content

Nowy harmonogram publikacji indeksów na GPW w Warszawie

W komunikacie z dnia 9 kwietnia 2013 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie poinformował, iż w związku ze zmianą harmonogramu obrotu, która będzie obowiązywać wraz z wdrożeniem nowego systemu transakcyjnego (system UTP) – tj. od 15 kwietnia, zmianie ulegnie również czas publikacji poszczególnych indeksów giełdowych. Dotyczy to m.in. indeksów odwzorowywanych przez fundusze ETF (WIG20) i fundusze indeksowe (mWIG40, WIG20short, WIG20lev) funkcjonujące na polskim rynku finansowym.Zgodnie z nowymi zasadami, poszczególne indeksy będą publikowane w następujący sposób:

Indeks

Wartość otwarcia

Podczas sesji

Wartość zamknięcia

WIG20, WIG20short, WIG20lev

nie wcześniej niż 1 min. i nie później niż 1 godz. po rozpoczęciu sesji

co 15 sek.

17:10

mWIG40, sWIG80, WIG-Plus, WIG, WIGdiv, WIG-CEE, RESPECT

j.w.

co minutę

17:10

WIG-Poland, WIG-Ukraine, WIG20TR, subindeksy sektorowe

11:15

15:15

17:10

NCIndex

nie wcześniej niż 1 min. i nie później niż 1 godz. po rozpoczęciu sesji

co 5 minut

17:10

NCX Life Science

11:15

15:15

17:10

Pozostałe zasady obliczania i publikacji indeksów giełdowych nie ulegną zmianie.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.