Skip to main content

Nowy harmonogram obrotu tytułami uczestnictwa funduszy ETF na warszawskim parkiecie od 1 stycznia 2015 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr 1168/2014 Zarządu Giełdy z dnia 17 października 2014 r. „w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP w zakresie przepisów dotyczących harmonogramów notowań, godzin zawierania transakcji pakietowych oraz godzin przekazywania raportów okresowych w roku 2015”, która wejdzie w życie 1 stycznia 2015 r., minimalnej zmianie ulegnie m.in. harmonogram notowań w systemie notowań ciągłych tytułów uczestnictwa funduszy ETF (obecnie jest on identyczny jak w przypadku np. akcji). Harmonogram ten, określony w „Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego” (Dział IV – „Szczegółowe zasady notowań na rynku kasowym i terminowym”, § 5, ust. 1, pkt. 5) prezentuje poniższa tabela.

godz. 8.30 – 9.05

Faza przed otwarciem

godz. 9.05

Faza otwarcia (określanie kursu na otwarciu)

godz. 9.05 – 16.50

Faza notowań ciągłych

godz.16.50 – 17.00

Faza przed zamknięciem

godz. 17.00

Faza zamknięcia (określanie kursu na zamknięciu)

godz. 17.00 –17.05

Faza dogrywki

Wprowadzane zmiany polegają na wydłużeniu o 5 minut (do 9.05) fazy przed otwarciem, przesunięciu z 9.00 na 9.05 fazy otwarcia i opóźnieniu o 5 minut (z 9.00 do 9.05) momentu rozpoczęcia fazy notowań ciągłych.

Do powyższego harmonogramu dostosowane zostaną również godziny zawierania transakcji pakietowych tymi instrumentami finansowymi. W efekcie zmianie ulegnie § 17, ust. 2 w Dziale VI („Transakcje szczególne”). Nowe brzmienie tego artykułu jest następujące: „Zlecenia maklerskie dotyczące transakcji pakietowych ETF-ami mogą być przekazywane na giełdę wyłącznie w dniu, w którym transakcja ma zostać zawarta, w godz. 9.05 – 17.05, z zastrzeżeniem, że jeżeli transakcja ma być rozliczona w dniu jej zawarcia zlecenia te powinny zostać przekazane w terminie uwzględniającym również możliwość jej rozliczenia i rozrachunku zgodnie z regulacjami KDPW_CCP S.A. oraz KDPW S.A., przy czym niezachowanie tego terminu nie wyłącza możliwości zawarcia tej transakcji na giełdzie.”

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.