Skip to main content

Niewielu inwestorów giełdowych inwestuje w ETF-y

Wyniki ubiegłorocznego „Ogólnopolskiego Badania Inwestorów” zorganizowanego już po raz dziesiąty przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (OBI 2012) jednoznacznie wskazują, iż krajowi inwestorzy giełdowi dość niechętnie lokują środki finansowe znajdujące się na rachunkach inwestycyjnych w tytuły uczestnictwa funduszy ETF. Jedynie 3,4% inwestorów biorących udział w ubiegłorocznym badaniu (w sumie ankiety wypełniło 6009 osób) zadeklarowało iż w ciągu ostatnich 12 miesięcy posiadało te instrumenty finansowe. Był to niestety najgorszy rezultat spośród wszystkich rodzajów instrumentów finansowych/aktywów jakie ankietowani mieli do wyboru. Z drugiej strony odsetek ten okazał się nieco wyższy od wyniku z roku 2011, kiedy to inwestowanie w ETF-y zadeklarowało 2,8% badanych (wcześniej ETF-y nie były uwzględniane w OBI).

Polscy inwestorzy jednoznacznie traktują lokowanie kapitału w ETF-y jako inwestycję długoterminową. Według badania OBI 2012 połowa (50,7%) ankietowanych lokuje kapitał w tytuły uczestnictwa exchange-traded funds na okres powyżej roku, zaś kolejne 24,9% na okres do roku (rok wcześniej analogiczne dane wynosiły 76,8% i 21,1%). Jedynie 4,4% badanych inwestowało w ETF-y na okres do jednego tygodnia, a zaledwie 1,5% stosowało na nich daytrading. Wyniki te pokazują, iż ETF-y są traktowane częściej jako inwestycja długoterminowa w porównaniu z akcjami – w ich przypadku bowiem utrzymywanie inwestycji przez dłużej niż rok zadeklarowało 37,7% (akcje GPW) i 32,7% (akcje New Connect) ankietowanych.

Okres lokowania środków w ETF-y

Daytrading

Do tygodnia

Do miesiąca

Do roku

Powyżej roku

2011

2,1%

21,1%

76,8%

2012

1,5%

4,4%

14,1%

24,9%

50,7%

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.