Skip to main content

Niewielki przyrost aktywów funduszy indeksowych

Wzrost zainteresowania funduszami inwestycyjnymi w marcu (według wstępnych informacji do funduszy adresowanych do klientów indywidualnych napłynęło netto ok. 1,1 mld zł) nie przełożył się na wzrost aktywów funduszy indeksowych. Według danych zgromadzonych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami wartość aktywów ulokowana w subfunduszach Quercus lev, Quercus short oraz w funduszu Ipopema m-Indeks FIO w końcu minionego miesiąca wyniosła 105,03 mln zł i była zaledwie o 1,7 mln zł (1,7%) wyższa niż w lutym. W pierwszym kwartale 2012 roku aktywa funduszy indeksowych zwiększyły się o 6,97 mln zł, czyli o 7,1%.

W marcu wzrosła wartość aktywów netto dwóch funduszy indeksowych. Największy wzrost zanotował subfundusz Quercus lev odwzorowujący indeks WIG20 lev (o 4,69 mln zł do 73,42 mln zł), mimo iż jego jednostka uczestnictwa straciła na wartości w minionym miesiącu 4,5%. Niewielki wzrost aktywów (o 0,40 mln zł do 13,87 mln zł) stał się także udziałem funduszu Ipopema m-Indeks FIO naśladującego zachowanie indeksu mWIG40 (jego jednostka zyskała na wartości w marcu 0,9%). Spadek aktywów o 3,37 mln zł do 17,74 mln zł zanotował natomiast subfundusz Quercus short powiązany z indeksem WIG20 short (wartość jego jednostki zwyżkowała o 1,9%).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.