Skip to main content

Minimalny wzrost aktywów funduszy indeksowych w sierpniu

Po pięciu miesiącach spadków, w sierpniu podmioty rynku funduszy indeksowych w Polsce zanotowały wreszcie niewielki wzrost wartości zarządzanych aktywów. Według naszych obliczeń, na podstawie danych o wartości aktywów netto funduszy inwestycyjnych zgromadzonych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA), w minionym miesiącu aktywa sześciu funduszy indeksowych zwiększyły się o 0,9 mln zł (0,5%) do 194,4 mln zł. W pierwszych ośmiu miesiącach 2014 roku aktywa tej grupy funduszy zmniejszyły się jednak o 11,0 mln zł (5,4%), podczas gdy w analogicznym okresie 2013 r. wzrosły aż o 28,1 mln zł (17,4%).

Aktywa pięciu funduszy indeksowych odwzorowujących indeksy krajowego rynku akcji lub indeksy pochodne tych indeksów (subfundusze Quercus lev i Quercus short zarządzane przez Quercus TFI, (sub)fundusze Ipopema m-Indeks FIO i Ipopema Short Equity zarządzane przez Ipopema TFI oraz subfundusz Altus Short zarządzany przez Altus TFI) zmniejszyły się w minionym miesiącu o 0,3% do 178,3 mln zł. Spośród nich cztery fundusze zanotowały minimalne wzrosty aktywów (nieprzekraczające miliona złotych), jedynie fundusz Ipopema Short Equity zarządzał w końcu sierpnia nieznacznie mniejszymi środkami niż miesiąc wcześniej (o 0,54 mln zł). Zdecydowanie największym funduszem w tej grupie pozostaje Quercus lev naśladujący wyniki indeksu WIG20lev – jego aktywa w dniu 31 sierpnia wynosiły 131,4 mln zł.

Nieznaczny wzrost aktywów zanotował subfundusz Quercus Gold odwzorowujący zmiany cen na rynku złota inwestycyjnego. W końcu sierpnia zarządzał on środkami o wartości 16,1 mln zł, o 0,4 mln zł większymi niż w lipcu.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.