Skip to main content

Minimalny wzrost aktywów funduszy indeksowych w lutym

Miniony miesiąc nie był zbyt udany dla trzech funduszy indeksowych funkcjonujących w naszym kraju. Według danych opublikowanych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami w lutym 2011 r. wartość aktywów tych podmiotów zwiększyła się jedynie o 1,6 mln zł (2,7%), co było najniższym wzrostem (zarówno w ujęciu bezwzględnym jak i w ujęciu procentowym) od maja 2010 r. kiedy po raz pierwszy IZFiA zaczęła informować o aktywach funduszy indeksowych.

W odróżnieniu od stycznia, kiedy to najbardziej wzrosły aktywa subfunduszu Quercus lev, tym razem podmiot ten odnotował największy spadek wartości zarządzanych aktywów – o 6,5 mln zł (14,8%) do 37,6 mln zł. Z kolei Quercus short powiększył poziom zarządzanych aktywów o 7,1 mln zł (157,1%) do 11,7 mln zł. Niewielki wzrost aktywów netto stał się także udziałem funduszu Ipopema m-Indeks FIO – o 1,0 mln zł (8,2%) do 13,5 mln zł.

Ogółem w końcu lutego 2011 r. w funduszach indeksowych w Polsce ulokowano 62,8 mln zł.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.