Skip to main content

Lyxor ETF WIG20 zarejestrowany w Polsce

Komisja Nadzoru Finansowego zakończyła procedurę rejestracji należącego do funduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG subfunduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG – LYXOR ETF WIG20 („LYXOR ETF WIG20”) w Polsce. Już jesienią br. tytuły uczestnictwa emitowane przez LYXOR ETF WIG20 mogą być notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Fundusze typu ETF (Exchange Traded Funds) to fundusze inwestycyjne, których celem jest naśladowanie wyników określonych indeksów giełdowych. – ETF’y, dzięki swojej prostocie, płynności i konkurencyjnym opłatom w stosunku do tradycyjnych funduszy inwestycyjnych, stały się w ostatnich latach bardzo popularne na rynkach Ameryki Północnej, Azji, czy krajów Europy Zachodniej – mówi Aleksandra Kosmulska z Lyxor Asset Management, jednej z największych na świecie i drugiej największej w Europie instytucji zarządzającej funduszami typu ETF. – Już jesienią planujemy wprowadzenie pierwszego ETF na warszawską giełdę, który oparty będzie na głównym indeksie tego rynku – WIG20. Jednym zleceniem zarówno inwestorzy indywidualni, jak i instytucjonalni będą mogli kupić instrument wiernie odzwierciedlający portfel największych firm notowanych na warszawskim parkiecie – dodaje.

Jak będzie działać ETF na WIG20? Będzie to papier wartościowy notowany na giełdzie, podobnie jak akcje. Kupno lub sprzedaż tytułów uczestnictwa subfunduszu będzie możliwa przez rachunek inwestycyjny w dowolnym biurze maklerskim. Lyxor ETF WIG20 jest tzw. subfunduszem pasywnym – jego celem inwestycyjnym będzie jak najbardziej wierne naśladowanie indeksu bazowego (jego wzrostów i spadków). Cena pojedynczej jednostki ETF będzie wynosić w przybliżeniu 1/10 wartości indeksu WIG20 wyrażonej w PLN.

Lyxor Asset Management jest jedną z największych na świecie i drugą największą w Europie instytucją zarządzającą funduszami typu ETF. W 2009 r. aktywa w jej zarządzaniu przekroczyły 30 mld EUR. Fundusze typu ETF zarządzane przez Lyxor Asset Management (ponad 150 rodzajów) naśladują rynki akcji, obligacji i towarów. Są notowane na największych giełdach europejskich (m.in. London Stock Exchange, Euronext, Deutsche Boerse), a także w Hong Kongu i Singapurze. Lyxor Asset Management jest częścią grupy Societe Generale.

Źródło: informacja prasowa Lyxor

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.