Skip to main content

Korekta nadzwyczajna składu indeksu mWIG40

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie poinformowała, że na podstawie Uchwał nr 42/2007 oraz 871/2013 Zarządu GPW z późn. zm., w wyniku korekty nadzwyczajnej po sesji w dniu 31 marca 2014 r. z listy uczestników indeksu mWIG40 (którego zachowanie odzwierciedla fundusz indeksowy Ipopema m-Indeks FIO zarządzany przez Ipopema TFI) zostały wykreślone akcje spółki Polimex-Mostostal (po ostatniej rewizji rocznej w dniu 21 marca spółka ta posiadała 0,25% udział w portfelu tego indeksu). W jej miejsce w indeksie mWIG40 znalazła się spółka Alchemia z pakietem 25 690 tys. akcji.

Przeprowadzona korekta wynikała z metodologii indeksów giełdowych, zgodnie z którą w indeksach nie mogą uczestniczyć spółki zakwalifikowane do segmentu Lista Alertów i/lub Strefy Niższej Płynności.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.