Skip to main content

Korekta nadzwyczajna indeksu WIG20

Po sesji w dniu 7 października 2014 r. została przeprowadzona nadzwyczajna korekta pakietów akcji spółki LPP (ISIN PLLPP0000011) w indeksach WIG20 (którego wyniki inwestycyjne replikuje fundusz Lyxor UCITS ETF WIG20), WIG30, WIG20TR, WIG30TR, WIG oraz WIG-POLAND. W wyniku tej operacji nowy pakiet akcji spółki LPP w ww. indeksach wynosi 1 279 000 akcji (dotychczas było to 930 000 akcji).

Operacja korekty nadzwyczajnej wynikała ze zwiększenia liczby akcji w wolnym obrocie spółki LPP powyżej 250 mln EUR. Było to efektem rozwiązania i postawienia w stan likwidacji w dniu 2 października największego dotychczas pojedynczego akcjonariusza spółki pod względem udziału w kapitale zakładowym, firmy Gangeford Limited z Cypru. Należący do niej portfel akcji LPP (350 tys. akcji stanowiących 19,11 proc. wszystkich walorów, uprawniających do wykonywania 10,83 proc. głosów na WZA) został rozdzielony wśród udziałowców cypryjskiego funduszu proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.